Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/1998

Aktualizované:

SEGEŠ, Vladimír: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve 
SEGEŠ, Vladimír: Role of Towns in Slovakia in Hungarian Military Field at the End of Middle Age. Vojenská história, 2, 1, 1998, pp. 3-20

DUTU, Alesandru: Účasť rumunskej armády v oslobodzovacích operáciách na Slovensku (1944 – 1945) 
DUTU, Alesandru: Participation of Rumanian army in Liberation Operations in Slovakia (1944-1945). 
Vojenská história. 2. 1. 1998. pp. 21-33

PÚČIK, Miloslav: Účasť armády na násilnom potlačení demonštrácií demokratických síl na Slovensku v auguste 1969 
PÚČIK, Miloslav: Participation of the Army in Violent Suppression of Democratic Forces’ Rallies in Slovakia  in August 1969. Vojenská história, 2, 1, 1998, pp. 34—55

KLEIN, Bohuš: Obrana Karpát v zámeroch generálneho štábu rakúskej armády z roku 1811 
KLEIN, Bohuš: Defence of Carpathians in the View of General Staff of the Austrian Army from 1811. Vojenská história 2, 1, 1998, pp. 56-68

WILLIAMS, Kieran D.: Nové zdroje o sovietskom rozhodovacom procese v priebehu československej krízy 1968 
WILLIAMS, Kieran D.: New sources on the Soviet decision making during the 1968 Czechoslovak Crisis. Vojenská história, 2, 1, 1998, pp 69-80

6. Recenzie, anotácie, správy

Full_1_1998

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. SEGEŠ Vladimír: Hlavné črty zástoja miest na Slovensku v uhorskom stredovekom vojenstve 
  SEGEŠ Vladimír: : Role of Towns in Slovakia in Hungarian Military Field at the End of Middle Age

  Stránky: 3-20
 2. DUTU Alesandru: Účasť rumunskej armády v oslobodzovacích operáciách na Slovensku (1944 – 1945)
  DUTU Alesandru: : Participation of Rumanian army in Liberation Operations in Slovakia (1944-1945)

  Stránky: 21-33
 3. PÚČIK Miloslav: Účasť armády na násilnom potlačení demonštrácií demokratických síl na Slovensku v auguste 1969
  PÚČIK Miloslav: : Participation of the Army in Violent Suppression of Democratic Forces’ Rallies in Slovakia  in August 1969

  Stránky: 34—55
 4. KLEIN Bohuš: Obrana Karpát v zámeroch generálneho štábu rakúskej armády z roku 1811
  KLEIN Bohuš: : Defence of Carpathians in the View of General Staff of the Austrian Army from 1811

  Stránky: 56-68
 5. WILLIAMS, Kieran D.: Nové zdroje o sovietskom rozhodovacom procese v priebehu československej krízy 1968
  WILLIAMS, Kieran D.: : New sources on the Soviet decision making during the 1968 Czechoslovak Crisis

  Stránky: 69-80
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky