Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/1998

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: K vojenským aspektom septembrovej výpravy 1848 
DANGL, Vojtech: To the Military Aspects of the Insurrection in September 1848. Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 3-28

HRONSKÝ, Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918 – 1919 (prvá časť) 
HRONSKÝ, Marián: Main Political, Diplomatic and Military Dispositions Prevailing during the Process of Constitution of the Borderlines of Slovakia in 1918-1919 (Part I.) Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 29-46

ŠTEFANSKÝ, Michal: Politické prípravy vojenskej intervencie 21. augusta 1968 
ŠTEFANSKÝ, Michal: Political Preparations of the Military Intervention of 21 August in 1968. Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 47-58

HARAKSIM, Ľudovít: Slovenskí obrodenci o Slovensku, jeho obrane a brannej spôsobilosti Slovákov. 
HARAKSIM, Ľudovít: Slovak National Revival Activists on Slovakia, Its Defense System and the Military Preparedness of Slovaks. Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 59-63

BYSTRICKÝ, Valerián: Nemecká okupácia Rakúska 
BYSTRICKÝ, Valerián: The German Occupation of Austria. Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 64—76

MINAŘÍK, Pavel – Pavel Šrámek: Představy velení československé armády o obraně Slovenska za mnichovské krize na podzim 1938 
MINAŘÍK, Pavel – Pavel Šrámek: Ideas of the Czechoslovak Army Command on the Defense Precautions for Slovakia during the Munich Crisis in Autumn 1938. Vojenská história, 2, 3, 1998, pp. 77 – 103

Recenzie, anotácie, správy

FULL_3_1998

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Vojtech: K vojenským aspektom septembrovej výpravy 1848
  DANGL Vojtech: : To the Military Aspects of the Insurrection in September 1848

  Stránky: 3-28
 2. HRONSKÝ Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918 – 1919 (prvá časť) 
  HRONSKÝ Marián: : Main Political, Diplomatic and Military Dispositions Prevailing during the Process of Constitution of the Borderlines of Slovakia in 1918-1919 (Part I.)

  Stránky: 29-46
 3. ŠTEFANSKÝ Michal: Politické prípravy vojenskej intervencie 21. augusta 1968
  ŠTEFANSKÝ Michal: : Political Preparations of the Military Intervention of 21 August in 1968

  Stránky: 47-58
 4. HARAKSIM, Ľudovít: Ľudovít: Slovenskí obrodenci o Slovensku, jeho obrane a brannej spôsobilosti Slovákov. 
  HARAKSIM, Ľudovít: : Slovak National Revival Activists on Slovakia, Its Defense System and the Military Preparedness of Slovaks

  Stránky: 59-63
 5. BYSTRICKÝ, Valerián: Nemecká okupácia Rakúska 
  BYSTRICKÝ, Valerián: : The German Occupation of Austria

  Stránky: 64—76
 6. MINAŘÍK Pavel – Pavel Šrámek: Představy velení československé armády o obraně Slovenska za mnichovské krize na podzim 1938 
  MINAŘÍK Pavel – Pavel Šrámek: : Ideas of the Czechoslovak Army Command on the Defense Precautions for Slovakia during the Munich Crisis in Autumn 1938

  Stránky: 77 – 103
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky