Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/1999

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: Organizačný vývoj rakúsko-uhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou
DANGL, Vojtech: Organisational Development of the Austro-Hungarian Infantry before the WW 1. Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 3 - 28

BYSTRICKÝ, Jozef: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny  a Bieloruska (september 1941 - november 1942)
BYSTRICKÝ, Jozef : The Security Division on the Occupied Territory of Ukraine and Belarus. (September 1941 - November 1942). Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 29 – 54.

HANZLÍK. František: Velitelský sbor čs. armády na Slovensku jako objekt zájmu vojenského obranného spravodajství v letech 1945 - 1948
HANZLÍK, František: Czechoslovak Army Corps of Commanders in Slovakia as a Target of Interest of the Military Counterintelligence in 1945 – 1948. Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 55 -71

PATAKY. Iván: Podiel Madarskej ľudovej armády na obsadení Československa v roku 1968
PATAKY, Iván: The Share of the Peoples' Hungarian Army in the Occupation of Czechoslovakia in 1968. Vojenská história, 3, 4, 1999. pp. 72 - 92

GRÉGR, René: O zastoupení Slováků v c. a k. námořnictvu
GRÉGR, René: On the Representation of the Slovaks in the Imperial and Royal War Navy. Vojenská história,  3, 4, 1999, pp. 93 - 95

BYSTRICKÝ. Valerián: Konferencia Stálej rady Malej dohody v Sinai 24. - 27. sepembra 1933 
BYSTRICKÝ. Valerián: The Conference of the Permanent Council of the Small Agreement
in Sinai on 24 - 27 September 1933. Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 96 - 105

CHYTKA, Stanislav: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941 - 1943)
CHYTKA, Stanislav: On the Attempt to Initiate the Military Aviation Production in Slovakia in 1941 – 1943. Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 106 - 118

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis. 
ŠUMICHRAST, Peter: The Slovak Savoia Marchetti SM-84 Bis. Vojenská história 3, 4, 1999, pp. 119 - 126


ČORDAŠOVÁ, Silvia: Archívne pomôcky spracované vo Vojenskom historickom archíve Trnava v rokoch 1995 – 1998
ČORDÁŠOVÁ, Silvia: Archival Aids Developed in the Military' Historical Archive in Trnava in 1995 – 1998. Vojenská história, 3, 4, 1999, pp. 127 – 129.

Recenzie, anotácie, správy

FULL_4_1999

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Organizačný vývoj rakúsko-uhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou
  DANGL Vojtech: : Organisational Development of the Austro-Hungarian Infantry before the WW 1.

  Stránky: 3 - 28
 2. BYSTRICKÝ Jozef: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 - november 1942)
  BYSTRICKÝ Jozef: : The Security Division on the Occupied Territory of Ukraine and Belarus. (September 1941 - November 1942)

  Stránky: 29 – 54
 3. HANZLÍK František: Velitelský sbor čs. armády na Slovensku jako objekt zájmu vojenského obranného spravodajství v letech 1945 - 1948
  HANZLÍK František: : Czechoslovak Army Corps of Commanders in Slovakia as a Target of Interest of the Military Counterintelligence in 1945 – 1948

  Stránky: 55 -71
 4. PATAKY, Iván: Podiel Madarskej ľudovej armády na obsadení Československa v roku 1968
  PATAKY, Iván: : The Share of the Peoples' Hungarian Army in the Occupation of Czechoslovakia in 1968

  Stránky: 72 - 92
 5. GRÉGR René: O zastoupení Slováků v c. a k. námořnictvu
  GRÉGR René: : On the Representation of the Slovaks in the Imperial and Royal War Navy

  Stránky: 93 - 95
 6. BYSTRICKÝ. Valerián: Konferencia Stálej rady Malej dohody v Sinai 24. - 27. sepembra 1933
  BYSTRICKÝ. Valerián: : The Conference of the Permanent Council of the Small Agreement in Sinai on 24 - 27 September 1933

  Stránky: 96 - 105
 7. CHYTKA Stanislav: K pokusu o zavedenie vojenskej leteckej výroby na Slovensku (1941 - 1943)
  CHYTKA Stanislav: : On the Attempt to Initiate the Military Aviation Production in Slovakia in 1941 – 1943

  Stránky: 106 - 118
 8. ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis.
  ŠUMICHRAST, Peter: : The Slovak Savoia Marchetti SM-84 Bis.

  Stránky: 119 - 126
 9. ČORDÁŠOVÁ, Silvia: Archívne pomôcky spracované vo Vojenskom historickom archíve Trnava v rokoch 1995 – 1998
  ČORDÁŠOVÁ, Silvia: : Archival Aids Developed in the Military' Historical Archive in Trnava in 1995 – 1998

  Stránky: 127 – 129
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky