Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2000

Aktualizované:

GRAUS, Igor: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských  miest
GRAUS, Igor: The Development of Banská Bystrica Fortifications until the End of the 16th Century under the Conditions of Central Slovakia Mining Cities Passive Defence Specifics. Vojenská historia, 4, 1, 2000, pp. 3 — 22

VONDRÁŠEK, Václav: Príprava vyšších velitelů a štábních důstojníků v čs. armádě (1918 - 1939)
VONDRÁŠEK, Václav : Preparation of Higher Commanders and Staff Officers in the Czechoslovak Army (1918 - 1939). Vojenská história, 4, 1, 2000, pp. 23 — 40

PEJS, Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939 - 1940)
PEJS, Oldřich: The Military Clericals of Czechoslovak Army in France (1939 - 1940). Vojenská história, 4,1, 2000, pp. 41 — 52.

ŠTAIGL, Jan: Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej svetovej vojne (1945 - 1950)
ŠTAJGL, Jan: Protection of the State Border of Slovakia after World War Two (1945 - 1950). Vojenská história, 4,1, 2000, pp. 53 — 78

CHURÝ, Slavomír: Slovenskí a českí usadlíci v Bulharsku a ich účast' v balkánskych vojnách (1912 - 1913) a v prvej svetovej vojne (1915 - 1918)
CHURÝ, Slavomír: The Slovak and the Czech Settlers in Bulgaria  and Their Participation in the Balkans Wars (1912 - 1913) and the WW1 (1915 - 1918). Vojenská história, 4, 1, 2000, pp. 79 — 81.

SUŠKO, Ladislav: Správa sudetonemeckého profesora К. V. Müllera z nemeckej Karlovej univerzity o Slovensku (august - október 1944)
SUŠKO, Ladislav: The Report of the Sudeten German Professor К. V. Mtiller from the German Charles University on Slovakia (August -October 1944). Vojenská historia, 4, 1, 2000, pp. 82 — 96.

Recenzie, anotácie, kronika, bibliografi

FULL_1_2000

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. GRAUS Igor: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest
  GRAUS Igor: : The Development of Banská Bystrica Fortifications until the End of the 16th Century under the Conditions of Central Slovakia Mining Cities Passive Defence Specifics

  Stránky: 3 — 22
 2. VONDRÁŠEK Václav: Príprava vyšších velitelů a štábních důstojníků v čs. armádě (1918 - 1939)
  VONDRÁŠEK Václav: : Preparation of Higher Commanders and Staff Officers in the Czechoslovak Army (1918 - 1939)

  Stránky: 23 — 40
 3. PEJS Oldřich: Vojenští duchovní v čs. armádě ve Francii (1939 - 1940)
  PEJS Oldřich: : The Military Clericals of Czechoslovak Army in France (1939 - 1940)

  Stránky: 41 — 52
 4. ŠTAJGL Jan: Ochrana štátnej hranice Slovenska po druhej svetovej vojne (1945 - 1950)
  ŠTAJGL Jan: : Protection of the State Border of Slovakia after World War Two (1945 - 1950)

  Stránky: 53 — 78
 5. CHURÝ, Slavomír: Slovenskí a českí usadlíci v Bulharsku a ich účast' v balkánskych vojnách (1912 - 1913) a v prvej svetovej vojne (1915 - 1918)
  CHURÝ, Slavomír: : The Slovak and the Czech Settlers in Bulgaria and Their Participation in the Balkans Wars (1912 - 1913) and the WW1 (1915 - 1918)

  Stránky: 79 — 81
 6. SUŠKO Ladislav: Správa sudetonemeckého profesora К. V. Müllera z nemeckej Karlovej univerzity o Slovensku (august - október 1944)
  SUŠKO Ladislav: : The Report of the Sudeten German Professor К. V. Mtiller from the German Charles University on Slovakia (August -October 1944)

  Stránky: 82 — 96
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky