Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2000

Aktualizované:

SLEPCOV, Igor: Z histórie Karpatskej ofenzívy ruských vojsk v rokoch 1914 - 1915
SLEPCOV, Igor: From the History of the Carpatho-Ukrainian Offensive of the Russian Troops in 1914 – 1915. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 3 — 13.

HRONSKÝ, Marián: K národnostnej otázke v rakúsko-uhorskej  armáde za prvej svetovej vojny - (zastúpenie Slovákov v jednotkách pechoty a jazdectva v roku 1918)
HRONSKÝ, M.: To the Ethnic Problems within the Austrian-Hungarian Army during World War I. Slovak Representation in the Infantry and Cavalry Troops in 1918. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 14 — 35.

KATREBA, Zoltán: Vojenské a politické kroky Slovenskej republiky pred vstupom do vojny proti Sovietskemu zväzu
KATREBA, Zoltán: Military and Political Measures Taken before the Slovak Republic's Entrance in the War against the Soviet Union. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 36 — 56.

VÝBOH, Jozef: Vojenské obvody a vojenské výcvikové priestory ASR. Vojenské lesy a majetky SR - ich vznik a stručný vývoj do roku 1999
VÝBOH, Jozef: Military Districts and Military Training Areas  of the Army of the SR and Military Forests and Real Estates of the SR - Their Establishment and Brief Development until 1999. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 57 — 75.

SEGEŠ, Vladimír: Reflexia vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfmiho
SEGEŠ, Vladimir: Reflection of the Military in the Decades of Hungarian History by Anthony Bonfini. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 76 — 88.

MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK, Pavel: Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK, Pavel: A Guide to Mobilised Czechoslovak Defence Power in the Period of the Munich Crisis on the Territory of Slovakia and the Carpathean Ruthenia. Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 89 — 106.

CHORVÁT, P.: „Prešov v poľskej kampani“ (K problematike významu mesta Prešov a jeho okolia v období účasti Slovenska na nacistickej agresii proti Poľsku v roku 1939)
CHORVÁT, P.: „Prešov in the Polish Campaign“ (To the Problems of Town Prešov and Its Surroundings  Significance in the Period of Slovakia's Participation in the Nazi Aggression against Poland in 1939). Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 107 — 118.

HUJVAN, Peter: Nikdy nezabudnem! I. (Od Kyjeva po Duklu)
HUJVAN, Peter: „I Will Never Forget!“ I. (From Kiev to Dukla). Vojenská história, 4, 2, 2000, pp. 119 — 130.

Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2020

Stiahnuť celé číslo:
 1. SLEPCOV Igor: Z histórie Karpatskej ofenzívy ruských vojsk v rokoch 1914 - 1915
  SLEPCOV Igor: : From the History of the Carpatho-Ukrainian Offensive of the Russian Troops in 1914 – 1915

  Stránky: 3 — 13
 2. HRONSKÝ Marián: K národnostnej otázke v rakúsko-uhorskej armáde za prvej svetovej vojny - (zastúpenie Slovákov v jednotkách pechoty a jazdectva v roku 1918)
  HRONSKÝ Marián: : To the Ethnic Problems within the Austrian-Hungarian Army during World War I. Slovak Representation in the Infantry and Cavalry Troops in 1918

  Stránky: 14 — 35
 3. KATREBA Zoltán: Vojenské a politické kroky Slovenskej republiky pred vstupom do vojny proti Sovietskemu zväzu
  KATREBA Zoltán: : Military and Political Measures Taken before the Slovak Republic's Entrance in the War against the Soviet Union

  Stránky: 36 — 56
 4. VÝBOH Jozef: Vojenské obvody a vojenské výcvikové priestory ASR. Vojenské lesy a majetky SR - ich vznik a stručný vývoj do roku 1999
  VÝBOH Jozef: : Military Districts and Military Training Areas of the Army of the SR and Military Forests and Real Estates of the SR - Their Establishment and Brief Development until 1999

  Stránky: 57 — 75
 5. SEGEŠ Vladimír: Reflexia vojenstva v Dekádach uhorských dejín Antonia Bonfmiho
  SEGEŠ Vladimír: : Reflection of the Military in the Decades of Hungarian History by Anthony Bonfini

  Stránky: 76 — 88
 6. MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK, Pavel: Průvodce po mobilizované čs. branné moci v době mnichovské krize na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
  MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK, Pavel: : A Guide to Mobilised Czechoslovak Defence Power in the Period of the Munich Crisis on the Territory of Slovakia and the Carpathean Ruthenia

  Stránky: 89 — 106
 7. CHORVÁT Peter: Prešov v poľskej kampani“ (K problematike významu mesta Prešov a jeho okolia v období účasti Slovenska na nacistickej agresii proti Poľsku v roku 1939)

  Stránky: 107 — 118
 8. HUJVAN, Peter: Nikdy nezabudnem! I. (Od Kyjeva po Duklu)
  HUJVAN, Peter: : „I Will Never Forget!“ I. (From Kiev to Dukla)

  Stránky: 119 — 130
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky