Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2000

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: Uhorský snem a asimilačné tendencie v armáde (1889 - 1914)
DANGL, Vojtech: The Hungarian Assembly and Assimilation Tendencies in the Army (1889 - 1914). Vojenska historia, 4, 3 — 4, 2000, pp. 3 — 21.

PEJS, Oldřich: Vojensští duchovní ve Skupině čs. armády na Středním východě (1940- 1943)
PEJS, Oldřich: Chaplains in the Group of the Czechoslovak Army in the Middle East (1940 - 1943). Vojenská historia, 4, 3 — 4, 2000, pp. 22 — 34.

BYSTRICKÝ, Jozef: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 1943) 
BYSTRICKÝ, Jozef: The Security Division in the Occupied Territory of Ukraine and Belarus (November 1942 - October 1943). Vojenská história, 4, 3 — 4 , 2000, pp. 35 — 52

ŠTAIGL, Jan: Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1950 – 1966 
ŠTAIGL, Jan: Protection of the State Border of Slovakia in Years 1950 – 1966. Vojenská história, 4,3 —4, 2000, pp. 53 — 78.

FIDLER, Jiří: Francouzští generálové na Slovensku a Podkarpatské Rusi (1919 - 1925)
FIDLER, Jiří: French Generals in Slovakia and Carpatian Ruthenia(1919 - 1925). Vojenská história, 4, 3 — 4, 2000, pp. 79 — 86.

KATREBA, Zoltán.: „Skrytá“ mobilizácia na Slovensku v roku 1941
KATREBA, Zoltán: „Hidden“ Mobilisation in Slovakia in 1941. Vojenská história, 4, 3 — 4, 2000, pp. 87 — 100.

KOLLÁR, Pavol.: K osudu Slovákov, príslušníkov 1. československej divízie vo Francúzsku
KOLLÁR, Pavol: To the Destiny of Slovaks, the Soldiers of the 1st Czechoslovak Division in France. Vojenská história, 4, 3 — 4, 2000, pp. 101 — 106.

HUJVAN, Peter.: Nikdy nezabudnem! II. (Oslobodzovanie Československa)
HUJVAN, Peter: I Will Never Forget! II. (The Liberation of Czechoslovakia). Vojenská história, 4, 3 — 4, 2000, pp. 107 — 116.

9. Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

FULL_3,4_2020

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Uhorský snem a asimilačné tendencie v armáde (1889 - 1914)
  DANGL Vojtech: : The Hungarian Assembly and Assimilation Tendencies in the Army (1889 - 1914)

  Stránky: 3 — 21
 2. PEJS, Oldřich: Vojensští duchovní ve Skupině čs. armády na Středním východě (1940- 1943)
  PEJS, Oldřich: : Chaplains in the Group of the Czechoslovak Army in the Middle East (1940 - 1943)

  Stránky: 22 — 34
 3. BYSTRICKÝ Jozef: Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (november 1942 - október 1943)
  BYSTRICKÝ Jozef: : The Security Division in the Occupied Territory of Ukraine and Belarus (November 1942 - October 1943)

  Stránky: 35 — 52
 4. ŠTAIGL, Jan: Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1950 – 1966
  ŠTAIGL, Jan: : Protection of the State Border of Slovakia in Years 1950 – 1966

  Stránky: 53 — 78
 5. FIDLER, Jiří: Francouzští generálové na Slovensku a Podkarpatské Rusi (1919 - 1925)
  FIDLER, Jiří: : French Generals in Slovakia and Carpatian Ruthenia(1919 - 1925)

  Stránky: 79 — 86
 6. KATREBA, Zoltán: „Skrytá“ mobilizácia na Slovensku v roku 1941
  KATREBA, Zoltán: : „Hidden“ Mobilisation in Slovakia in 1941

  Stránky: 87 — 100
 7. KOLLÁR, Pavol: K osudu Slovákov, príslušníkov 1. československej divízie vo Francúzsku
  KOLLÁR, Pavol: : To the Destiny of Slovaks, the Soldiers of the 1st Czechoslovak Division in France

  Stránky: 101 — 106
 8. HUJVAN, Peter: Nikdy nezabudnem! II. (Oslobodzovanie Československa)
  HUJVAN, Peter: : Peter: I Will Never Forget! II. (The Liberation of Czechoslovakia)

  Stránky: 107 — 116
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky