Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2001

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: K problematike prestíže dôstojníckeho zboru v období dualizmu
DANGL, Vojtech: To the Prestige of Officers Corps in the Period of Dualism. Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 3 – 16.

BOTORAN, Constantin: Politicko-vojenská kooperácia Rumunska a Československa v rámci Malej dohody (1920 - 1938). 
BOTORAN, Constantin: Political and Military Co-operation between Romania and Czechoslovakia within the Framework of the Little Entente (1920 - 1938). Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 17 – 39.

BYSTRICKÝ, Jozef: Rýchla divízia na východom fronte v roku 1942
BYSTRICKÝ, Jozef: Fast Division at Eastern front in 1942. Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 40 – 65.

ŠTAIGL, Jan: Civilná obrana na Slovensku v rokoch 1945 - 1958
ŠTAIGL, Jan: Civil Protection in Slovakia in the Years 1945 – 1958. Vojenská história, 5, 1,2001, pp. 66 – 85.

GOSIOROVSKÝ, Ivan: Vojenská prísaha. (História a súčasnosť)
GOSIOROVSKÝ, Ivan: Military Oath. (History and the Present). Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 86 – 95.

VANĚK, Oldřich: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr
VANĚK, Oldřich: Slovak Flakhelfers for German Heimatwehr. Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 96- 107.

HAVLÍČEK, Juraj: Niekoľko poznámok k vyčísleniu vojnových škôd na Slovensku  a k účasti armády na obnove dopravy a na odmínovacích prácach do jari 1946
HAVLÍČEK, Juraj: Notes to Expression of Military Losses in Slovakia in Numbers and Participation of the Army in Transport Network Renovation and Demining untill Spring 1946. Vojenská história, 5, 1, 2001, pp. 108 – 116.

Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

FULL_1_2021

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: K problematike prestíže dôstojníckeho zboru v období dualizmu
  DANGL Vojtech: : To the Prestige of Officers Corps in the Period of Dualism

  Stránky: 3 – 16
 2. BOTORAN, Constantin: Politicko-vojenská kooperácia Rumunska a Československa v rámci Malej dohody (1920 - 1938)
  BOTORAN, Constantin: : Political and Military Co-operation between Romania and Czechoslovakia within the Framework of the Little Entente (1920 - 1938)

  Stránky: 17 – 39
 3. BYSTRICKÝ Jozef: Rýchla divízia na východom fronte v roku 1942
  BYSTRICKÝ Jozef: : Fast Division at Eastern front in 1942

  Stránky: 40 – 65
 4. ŠTAIGL Jan: Civilná obrana na Slovensku v rokoch 1945 - 1958
  ŠTAIGL Jan: : Civil Protection in Slovakia in the Years 1945 – 1958

  Stránky: 66 – 85
 5. GOSIOROVSKÝ Ivan: Vojenská prísaha. (História a súčasnosť)
  GOSIOROVSKÝ Ivan: : Military Oath. (History and the Present)

  Stránky: 86 – 95
 6. VANĚK Oldřich: Slovenskí flakhelfri pre nemecký Heimatwehr
  VANĚK Oldřich: : Slovak Flakhelfers for German Heimatwehr

  Stránky: 96- 107
 7. HAVLÍČEK Juraj: Niekoľko poznámok k vyčísleniu vojnových škôd na Slovensku a k účasti armády na obnove dopravy a na odmínovacích prácach do jari 1946
  HAVLÍČEK Juraj: : Notes to Expression of Military Losses in Slovakia in Numbers and Participation of the Army in Transport Network Renovation and Demining untill Spring 1946

  Stránky: 108 – 116
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky