Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2001

Aktualizované:

SEGEŠ, Vladimír: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva za Mateja Korvína
SEGEŠ, Vladimir: Legislative and Legal Framework of Hungarian Warfare during the Reign of King Matthias Corvinus. Vojenská historia, 5, 2, 2001, pp. 3 — 19.

HRONSKY, Marián.: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919 (II. časť)
HRONSKÝ, Marián: Main Political, Diplomatic and Military Dispositions in Forming of Slovakia Borders in 1918 - 1919. (Part II). Vojenská história, S, 2, 2001, pp. 20 — 40.

BYSTRICKÝ, Valerián: Nacistické Nemecko a vznik Slovenského štátu
BYSTRICKÝ, Valerián: Nazi Germany and Origin of the Slovak State. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 41 — 61.

SORBY, Karol: Palestínska vojna 1948 - príčiny a dôsledky
SORBY, Karol: Palestinian War 1948 - Causes and Consequences. Vojenská história, S, 2, 2001, pp. 62 — 76.

BÍLEK, Jiří: Zajímavý dokument o situaci na slovensko-polské hranici v oblasti Oravy a Spiše v létě roku 1945
BÍLEK, Jiří: Interesting Document to the Situation at Slovak-Polish Border in Orava and Spiš Regions in Summer 1945. Vojenská historia, 5, 2, 2001, pp. 77 — 84.

SCHÖNHERR, Klaus: Obranné operácie armádnej skupiny Heinrici v Duklianskom priesmyku a v Beskydách na jeseň 1944
SCHÖNHERR, Klaus: Defence Operations of Heinrici Army Group in the Pass of Dukla and in Beskydy Mountains in Autumn 1944. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 85 — 93.

CHYTKA, Stanislav: Ferdinand Čatloš a slovenské pokusy o pripojenie Moravského Slovácka
CHYTKA, Stanislav: Ferdinand Čatloš and Slovak Efforts to Annex Moravian Slovácko region. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 94 — 99.

VLČEK, Bohuslav: Klenoty vojenské architektury na Jižní Moravě
VLČEK, Bohuslav: Jewels of Military Architecture in Southern Moravia Region. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 100 — 103.

VIMMER, Pavel: Osobné archívne fondy vo vojenských archívoch
VIMMER, Pavel: Personal Funds in Military Archives. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 104 — 106.

ČAPLOVIČ, Miloslav: Janko Jesenský ako legionár
ČAPLOVIČ, Miloslav: Janko Jesenský as a Legionary. Vojenská história, 5, 2, 2001, pp. 107 – 110.

Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2001

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. SEGEŠ Vladimir: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva za Mateja Korvína
  SEGEŠ Vladimir: : Legislative and Legal Framework of Hungarian Warfare during the Reign of King Matthias Corvinus

  Stránky: 3 — 19
 2. HRONSKÝ Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919 (II. časť)
  HRONSKÝ Marián: : Main Political, Diplomatic and Military Dispositions in Forming of Slovakia Borders in 1918 - 1919. (Part II)

  Stránky: 20 — 40
 3. BYSTRICKÝ Valerián: Nacistické Nemecko a vznik Slovenského štátu
  BYSTRICKÝ Valerián: : Nazi Germany and Origin of the Slovak State

  Stránky: 41 — 61
 4. SORBY Karol: Palestínska vojna 1948 - príčiny a dôsledky
  SORBY Karol: : alestinian War 1948 - Causes and Consequences

  Stránky: 62 — 76
 5. BÍLEK Jiří: Zajímavý dokument o situaci na slovensko-polské hranici v oblasti Oravy a Spiše v létě roku 1945
  BÍLEK Jiří: : Interesting Document to the Situation at Slovak-Polish Border in Orava and Spiš Regions in Summer 1945

  Stránky: 77 — 84
 6. SCHÖNHERR, Klaus: Obranné operácie armádnej skupiny Heinrici v Duklianskom priesmyku a v Beskydách na jeseň 1944
  SCHÖNHERR, Klaus: : Defence Operations of Heinrici Army Group in the Pass of Dukla and in Beskydy Mountains in Autumn 1944

  Stránky: 85 — 93
 7. CHYTKA Stanislav: Ferdinand Čatloš a slovenské pokusy o pripojenie Moravského Slovácka
  CHYTKA Stanislav: : Ferdinand Čatloš and Slovak Efforts to Annex Moravian Slovácko region

  Stránky: 94 — 99
 8. VLČEK Bohuslav: Klenoty vojenské architektury na Jižní Moravě
  VLČEK Bohuslav: : Jewels of Military Architecture in Southern Moravia Region

  Stránky: 100 — 103
 9. VIMMER Pavel: Osobné archívne fondy vo vojenských archívoch
  VIMMER Pavel: : Personal Funds in Military Archives

  Stránky: 104 — 106
 10. ČAPLOVIČ Miloslav: Janko Jesenský ako legionár
  ČAPLOVIČ Miloslav: : Janko Jesenský as a Legionary

  Stránky: 107 – 110
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky