Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2001

Aktualizované:

SLEZÁK, Tomáš: Rakúsky pomocný zbor na ťažení v Rusku 1812
SLEZÁK, Tomáš: The Austrian Auxilliary Corps in the Russian Campaign 1812. Vojenská história,
5,3, 2001, pp. 3 — 30.

SZÁRAZ, Peter: Falanga - strata identity. Začlenenie španielskeho fašistického hnutia do mocenskej štruktúry frankizmu a úloha armády v tomto procese
SZARAS, Peter: Falange - Loss of identity. Incorporation of Spanish Fascist Movement into Frankist Power Structure and Role of Army in this Process. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 31 — 52.

SLÁDEK, Oldřich: Nový prostředek boje - radiové protihry na území Slovenska
SLÁDEK, Oldřich: New Means of Struggle - Radio Counter Measures in the Territory of Slovakia. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 53 — 63.

SÁMVÉBER, Norbert: Operácia Südwind.
SZÁMVÉBER, Norbert: Operation Südwind. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 64 — 84.

SLEPCOV, Igor: Generál Kornilov - jeho styk so Slovenskom, zajatie, útek a smrť. Alebo zrod novej legendy?
SLEPCOV, Igor: General Kornilov - His Contact with Slovakia, Capture, Escape and Death. Or Rise of a New Legend? Vojenská historia, 5, 3, 2001, pp. 85 — 91.

TURZA, Peter: Vývoj slovenského vojenského múzejníctva v rokoch 1939 - 1945
TURZA, Peter: Development of Slovak Military Museum Tradition in 1939 – 1945. Vojenská história, 5,3, 2001, pp. 92 — 104.

KLUBERT, Tomáš: Slovenské stredné tanky PzKpfw. Ill Ausf. N
KLUBERT, Tomáš: Slovak Medium Tanks PzKpfw. Ill Ausf.N. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 105 — 114.

LULÁK, Václav - RODÁK, Jozef: Na mínových poliach pod Duklou
LULÁK, Václav - RODÁK, Jozef: On Minefields at Dukla. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 115 — 121.

ŠKORPÍK, Štefan: Výstavba pamätníka a národného cintorína v Duklianskom priesmyku
ŠKORPÍK, Štefan: Building of Memorial and National Cemetery at Dukla. Vojenská história, 5, 3, 2001, pp. 122 — 125.

Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

FULL_3_2001

Stiahnuť celé číslo:
 1. SLEZÁK Tomáš: Rakúsky pomocný zbor na ťažení v Rusku 1812
  SLEZÁK Tomáš: : The Austrian Auxilliary Corps in the Russian Campaign 1812

  Stránky: 3 — 30
 2. SZARAS Peter: Falanga - strata identity. Začlenenie španielskeho fašistického hnutia do mocenskej štruktúry frankizmu a úloha armády v tomto procese
  SZARAS Peter: : Falange - Loss of identity. Incorporation of Spanish Fascist Movement into Frankist Power Structure and Role of Army in this Process

  Stránky: 31 — 52
 3. SLÁDEK Oldřich: Nový prostředek boje - radiové protihry na území Slovenska
  SLÁDEK Oldřich: : New Means of Struggle - Radio Counter Measures in the Territory of Slovakia

  Stránky: 53 — 63
 4. SZÁMVÉBER, Norbert: Operácia Südwind
  SZÁMVÉBER, Norbert: : Operation Südwind

  Stránky: 64 — 84
 5. SLEPCOV Igor: Generál Kornilov - jeho styk so Slovenskom, zajatie, útek a smrť. Alebo zrod novej legendy?
  SLEPCOV Igor: : General Kornilov - His Contact with Slovakia, Capture, Escape and Death. Or Rise of a New Legend?

  Stránky: 85 — 91
 6. TURZA Peter: Vývoj slovenského vojenského múzejníctva v rokoch 1939 - 1945
  TURZA Peter: : Development of Slovak Military Museum Tradition in 1939 – 1945

  Stránky: 92 — 104
 7. KLUBERT Tomáš: Slovenské stredné tanky PzKpfw. Ill Ausf. N
  KLUBERT Tomáš: : Slovak Medium Tanks PzKpfw. Ill Ausf.N

  Stránky: 105 — 114
 8. LULÁK, Václav: Na mínových poliach pod Duklou
  LULÁK, Václav: : On Minefields at Dukla

  Stránky: 115 — 121
 9. ŠKORPÍK Štefan: Výstavba pamätníka a národného cintorína v Duklianskom priesmyku
  ŠKORPÍK Štefan: : Building of Memorial and National Cemetery at Dukla

  Stránky: 122 — 125
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky