Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2001

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: Organizačný vývoj rakúsko-uhorského jazdectva (1866 - 1914) so zreteľom na Slovensko.
DANGL, Vojtech: Organisational Development of Austro-Hungarian Cavalry (1866 - 1914) with Regard to Slovakia. Vojenská história, 5, 4, 2001, pp. 3 — 25.

SLEPCOV, Igor: K niektorým otázkam vzťahu miestneho obyvateľstva východného Slovenska k vpádu maďarských boľševikov roku 1919
SLEPCOV, Igor: To the Relation of East Slovakia Local Population towards the Invasion of Hungarian Bolsheviks in 1919. Vojenska historia, 5, 4, 2001, pp.26 — 33.

ВАКА, Igor: K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Poľsku
ВАКА, Igor: Activity of Governmental and Repressive Machinery and Slovak State Regime in Connection with War against Poland. Vojenská historia, 5, 4, 2001, pp. 34 — 53.

MICHÁLEK, Slavomír: Vojensko-politické aspekty pobytu americkej armády v ČSR v roku 1945
MICHÁLEK, Slavomír: Military and Political Aspects of Presence of the American Army in Czechoslovak Republic in 1945. Vojenská história, 5, 4, 2001, pp. 54 — 61.

ŠTAIGL, Jan: Organizácia a hlavné smery činnosti obranného spravodajstva (vojenskej kontrarozviedky) čs. armády v rokoch 1945 - 1970
ŠTAIGL, Jan: Organisation and Main Directions of Work of the Defence Intelligence (Military Counter Intelligence) of the Czechoslovak army in 1945 – 1970. Vojenská historia, S, 4, 2001, pp. 62 — 84.

ČAPLOVIC, Miloslav - PETRUF, Pavol: Francúzska vojenská misia v Československu 1919 - 1938 (Správa o jej činnosti od februára - do októbra 1919)
ČAPLOVIČ, Miloslav - PETRUF, Pavol: French Military Mission in Czechoslovakia 1919 – 1938. Report on Its Work in February – October 1919. Vojenská história, 5,4, 2001, pp. 85 — 102.

CHYTKA, Stanislav - VALÍŠ, Zdeněk: Delegácia slovenských vojakov u dr. E. Beneša v decembri 1943
CHYTKA, Stanislav - VALÍŠ, Zdeněk: Delegation of Slovak Soldiers by Dr. E. Beneš in December 1943. Vojenská história, 5, 4, 2001, pp. 103 — 108.

KLUBERT, Tomáš: Nemecké pancierové vlaky v Slovenskom národnom povstaní.
KLUBERT, Tomáš: German Armoured Trains in Slovak National Uprising. Vojenská história, 5, 4, 2001, pp. 109 — 114.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica: Windproof o Slovenskom národnom povstaní. (Hlásenia mjr. Johna Sehmera zo Slovenska)
ZUDOVÁ-LESKOVÁ, Zlatica: Windproof on Slovak National Uprising. Report's of Major John Sehmer from Slovakia. Vojenská historia, S, 4, 2001, pp. 116 — 125.

Recenzie, anotácie, kronika

FULL_4_2001

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Organizačný vývoj rakúsko-uhorského jazdectva (1866 - 1914) so zreteľom na Slovensko
  DANGL Vojtech: : Organisational Development of Austro-Hungarian Cavalry (1866 - 1914) with Regard to Slovakia

  Stránky: 3 — 25
 2. SLEPCOV Igor: K niektorým otázkam vzťahu miestneho obyvateľstva východného Slovenska k vpádu maďarských boľševikov roku 1919
  SLEPCOV Igor: : To the Relation of East Slovakia Local Population towards the Invasion of Hungarian Bolsheviks in 1919

  Stránky: 26 — 33
 3. ВАКА Igor: K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Poľsku
  ВАКА Igor: : Activity of Governmental and Repressive Machinery and Slovak State Regime in Connection with War against Poland

  Stránky: 34 — 53
 4. MICHÁLEK Slavomír: Vojensko-politické aspekty pobytu americkej armády v ČSR v roku 1945
  MICHÁLEK Slavomír: : Military and Political Aspects of Presence of the American Army in Czechoslovak Republic in 1945

  Stránky: 54 — 61
 5. ŠTAIGL Jan: Organizácia a hlavné smery činnosti obranného spravodajstva (vojenskej kontrarozviedky) čs. armády v rokoch 1945 - 1970
  ŠTAIGL Jan: : Organisation and Main Directions of Work of the Defence Intelligence (Military Counter Intelligence)

  Stránky: 62 — 84
 6. ČAPLOVIC Miloslav - PETRUF Pavol: Francúzska vojenská misia v Československu 1919 - 1938 (Správa o jej činnosti od februára - do októbra 1919)
  ČAPLOVIC Miloslav - PETRUF Pavol: : French Military Mission in Czechoslovakia 1919 – 1938. Report on Its Work in February – October 1919

  Stránky: 85 — 102
 7. CHYTKA Stanislav - VALÍŠ Zdeněk: Delegácia slovenských vojakov u dr. E. Beneša v decembri 1943
  CHYTKA Stanislav - VALÍŠ Zdeněk: : Delegation of Slovak Soldiers by Dr. E. Beneš in December 1943

  Stránky: 103 — 108
 8. KLUBERT Tomáš: Nemecké pancierové vlaky v Slovenskom národnom povstaní
  KLUBERT Tomáš: : German Armoured Trains in Slovak National Uprising

  Stránky: 109 — 114
 9. ZUDOVÁ-LESKOVÁ Zlatica: Windproof o Slovenskom národnom povstaní. (Hlásenia mjr. Johna Sehmera zo Slovenska)
  ZUDOVÁ-LESKOVÁ Zlatica: : Windproof on Slovak National Uprising. Report's of Major John Sehmer from Slovakia

  Stránky: 116 — 125
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky