Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2002

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. SPIRKO Dušan - LUPTÁK Miroslav: Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-rakúskej vojne z roku 1809
  SPIRKO Dušan - LUPTÁK Miroslav: : LUPTÁK, Miroslav: Defence of Bratislava Bridgehead in French-Austrian War of 1809

  Stránky: 3 — 28
 2. KATREBA Zoltán: Vojenská továreň 5 - Vojenský technický a chemický ústav v Zemianskych Kostoľanoch (1939 - 1940)
  KATREBA Zoltán: : Military Factory No. 5 - Military Technical and Chemical Institute in Zemianske Kostoľany (1936 - 1940)

  Stránky: 29 — 51
 3. VONDRÁŠEK Václav: Příprava vyšších velitelů a štábních důstojníků čsl. armády v letech 1945 - 1951
  VONDRÁŠEK Václav: : Preparation of Senior Commanders and Staff Officers of Czecho-Slovak Army in 1945 - 1951

  Stránky: 52 — 72
 4. HOSPODÁR Vladimír: Pomoc príslušníkov čs. armády pri živelných pohromách na území Slovenska v šesťdesiatych rokoch
  HOSPODÁR Vladimír: : Assistance Czecho-Slovak Army Members in Natural Disasters in the Territory of Slovakia in 60's

  Stránky: 52 — 72
 5. CSUKOVITS Enikö: Dobýjanie kostola v Biskupiciach
  CSUKOVITS Enikö: : Siege of Church in Biskupice

  Stránky: 95 — 100
 6. KLEIN Bohuš: Logistické zabezpečenie prechodov cez (slovenské) Karpaty v 60. a 70. rokoch 19. storočia
  KLEIN Bohuš: : Logistic Support of Frontier Crossings through (Slovak) Carpathians in 60's and 70's of 19th Century

  Stránky: 101 — 109
 7. ВАКА Igor: Spolupráca a vzťahy medzi HG a slovenskou armádou (1939- 1941)
  ВАКА Igor: : Co-operation and Relations between Hlinka's Guard and Slovak Army (1939 - 1941)

  Stránky: 110 — 122
 8. KELENYEI Arpád: Zbierka spomienkových prác vo Vojenskom historickom archíve (VHA) Trnava
  KELENYEI Arpád: : Collection of Commemorative Works in Military Historical Archives (MHA) Trnava

  Stránky: 123 — 130
 9. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky