Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2002

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. VITEK Peter: Rímsky vplyv v Egypte a jeho vojenská okupácia. Rímsky vplyv a vojenská prítomnosť v Egypte v období vlády Ptolemaiovcov
  VITEK Peter: : Roman Influence in Egypt and Its Military Occupation. Roman Impact and Military Presence in Egypt during the Reign of Ptolemai Family

  Stránky: 3 — 25
 2. ŠUMICHRAST Peter: Výchovná práca v slovenskej armáde v zázemí v rokoch 1939- 1944
  ŠUMICHRAST Peter: : Educational Work in Slovak Army in Rear Area in 1939 – 1944

  Stránky: 26 — 51
 3. RODÁK Jozef: Rozhodujúci podiel čs. armády na odmínovaní východného Slovenska po skončení 2. svetovej vojny (1945 - 1950)
  RODÁK Jozef: : Decisive Share of Czecho-Slovak Army in Demining of Eastern Slovakia after Ending of World War II (1945 - 1950)

 4. ŠTAIGL Jan: Zbrojná výroba na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945 - 1953)
  ŠTAIGL Jan: : Armaments Production in Slovakia after World War II (1945 - 1953)

  Stránky: 66 — 92
 5. SHÖNEHERR, Klaus: Prípravy skupiny armád Severná Ukrajina na odzbrojenie slovenskej armády v operačnom priestore východného Slovenska v auguste 1944
  SHÖNEHERR, Klaus: : Preparations of Army Group „Northern Ukraine“ for Disarmament of Slovak Army in Operational Area of Eastern Slovakia in August 1944

  Stránky: 93 — 103
 6. MINAŘÍK Pavel: Osudy československého opevnění po roce 1945
  MINAŘÍK Pavel: : Destiny of Czecho-Slovak Fortification after 1945

  Stránky: 104 — 121
 7. WCISLO Julian, H.: Vedeckovýskumná a konštrukčno-technická základná poľského zbrojného priemyslu v rokoch 1945 – 1965
  WCISLO Julian, H.: : Scientific-research and Constructional-technical Basis of Polish armaments industry in 1945 – 1965

  Stránky: 122 — 131
 8. SZUJ Jolán: Sine praeteritis futura nulla (Bez minulosti niet budúcnosti). Vojenský historický archív, Budapešť (november 1918 – 1945)
  SZUJ Jolán: : There is No Future without Past. Military History Archives, Budapest (November 1918 to 1945)

  Stránky: 132 — 144
 9. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky