Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2003

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. HOZA Robert: Stredoslovenské banské mestá a udalosti rokov 1848 - 1849 (september - október 1848)
  HOZA Robert: : Middle-Slovak Mining Towns and Events of 1848 - 1849. (September 1848 – October 1848)

  Stránky: 3 — 17
 2. DANGL Vojtech: Slovanská idea antimilitarizmus v radoch vidieckeho obyvateľstva, mládeže a vojska v čase balkánskych vojen 1912-1913
  DANGL Vojtech: : Slavic Idea and Anti-Militarism of the Country Population as Well as of Youth and Military during the Balkan Wars 1912 – 1913

  Stránky: 18 — 40
 3. BRACH Radko: Válka o Slovensko 1919 a Francouzská vojenská mise v Československu
  BRACH Radko: : War for Slovakia 1919 and the French Military Mission in Czechoslovakia

  Stránky: 41 — 53
 4. VONDRÁŠEK, Václav: Poválečný slovenský exil a aktivity ČSR o vydání jeho některých představitelů (květen 1945 - podzim 1946)
  VONDRÁŠEK, Václav: : Post-WW2 Slovak Exile and the Activities of the Czechoslovak Republic towards Extradition of its Representatives (May 1945 - Autumn 1946)

  Stránky: 54 — 77
 5. KATREBA Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939 (tretia časť)
  KATREBA Zoltán: : Unknown Document on Slovak-Hungarian Conflict in the March of 1939

  Stránky: 78 — 95
 6. SCHVARC Michal: Formácia Dirlewanger - jednotka trestancov
  SCHVARC Michal: : Dirlewanger Formation — Prisoners Unit

  Stránky: 96 — 111
 7. CHOVANEC Jaroslav: Štátoprávny a ústavnoprávny vývoj po novembri 1989 až do roku 1992 v Česko-Slovensku
  CHOVANEC Jaroslav: : State and Constitutional Development in Czechoslovakia 1989 – 1992

  Stránky: 112 — 127
 8. CHORVÁT Peter - ŠTÍPALA Ivan: Dôstojník česko-slovenských légií v Rusku Ján Gustáv Čipka (1881-1918)
  CHORVÁT Peter - ŠTÍPALA Ivan: : The Officer of the Czechoslovak Legions in Russia — Jan Gustav Čipka (1881 — 1918)

  Stránky: 128 — 140
 9. Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky