Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2004

Aktualizované:
 1. HOZA, Robert: Vojenská situácia v regióne Banskej Bystrice na prelome rokov 1848 - 1849 (december 1848 - február 1849)
  HOZA, Robert: : The Development of Military Situation in the Territory Banská Bystrica at Turn of 1948 - 1949 (December 1848 - February 1849)

  Stránky: 3 — 18
 2. HRONSKÝ, Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918 - 1919 (piata záverečná časť)
  HRONSKÝ, Marián: : Main Political, Diplomatic and Military Dispositions in Forming of Slovakia Borders from 1918 to 1919 (Part V - closing part)

  Stránky: 19 — 44
 3. ZETOCHA, Martin: Stála vojenská posádka ako dôležitý činiteľ mestského prostredia v období prvej Československej republiky na príklade mesta Nitra
  ZETOCHA, Martin: : Permanent Military Garrison as an Important Factor of Town Environment in Time of the First Czechoslovak Republic by Way of Example of Town Nitra

  Stránky: 45 — 57
 4. SORBY, Karol: Suezská vojna 1956: Operácia Kadeš
  SORBY, Karol: : The 1956 Suez War - Operation „Kadesh“

  Stránky: 58 — 84
 5. MAŤUGOVÁ, Soňa: Vojsko v Dolnom Kubíne od začiatku 17. storočia do roku 1918
  MAŤUGOVÁ, Soňa: : The Armed Forces in Dolný Kubín from the Beginning of 17th Century to 1918

  Stránky: 85 — 91
 6. RODÁK, Jozef: Z histórie vzniku múzea na Dukle a pomoc armády pri jeho zveľaďovaní
  RODÁK, Jozef: : From the History of Museum in Dukla and the Assistance of the Armed Forces within Its Improvement

  Stránky: 92 — 94
 7. HANZLÍK, František - KONEČNÝ, Karel: Opožděná svědectví generála Ferjenčíka
  HANZLÍK, František - KONEČNÝ, Karel: : Belated Testimonies of General Ferjenčík

  Stránky: 95 — 109
 8. ČAPLOVIČ, Miloslav: Luftwaffen Museum Der Bundeswehr Berlin-Gatow
  ČAPLOVIČ, Miloslav: : Luftwaffen Museum der Bundeswehr Berlin-Gatow

  Stránky: 110 — 116
 9. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky