Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2004

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. ULIČNÝ František: Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241
  ULIČNÝ František: : Invasions of Mongols to Slovakia in 1241

  Stránky: 3 — 20
 2. ВАКА Igor: Vznik, organizácia a činnosť Hlinkovej mládeže v rokoch 1938 – 1940
  ВАКА Igor: : The Establishment, Organisation and Activity of the Hlinka's Youth in 1938- 1940

  Stránky: 21 — 40
 3. FRIEDL Jiří: Vztahy mezi československou a polskou armádou v zahraničí (říjen 1939 - červen 1940)
  FRIEDL Jiří: : Relations Between Czechoslovak and Polish Armies in Abroad (October 1939-June 1940)

  Stránky: 41 — 56
 4. MASKALIK Alex: Názory velenia vojenskej oblasti 4 na možnosti vojenskej ochrany a obrany južných hraníc Slovenska v rokoch 1945 – 1950
  MASKALIK Alex: : Opinions of the Czechoslovak army on Capabilities of Military Defence and Protection of Slovakia's State Borders in 1945 - 1950

  Stránky: 57 — 73
 5. JAVOR Martin: ojenský živel v slobodomurárskom hnutí na území habsburskej monarchie
  JAVOR Martin: : The Military Element in the Masonic Movement in the Territory of the Habsburg Monarchy

  Stránky: 74 — 78
 6. CHORVÁT Peter: Vojenská zrážka pri Jesenskom 5. októbra 1938
  CHORVÁT Peter: : The Military Conflict at Jesenské on 5th October 1938

  Stránky: 79 — 90
 7. CHYTKA Stanislav: Hodnocení slovenské armády generálem Schlieperem v roce 1944 a stanovisko ministra národní obrany generále Čatloše
  CHYTKA Stanislav: : The Assessment of the Slovak Army by General Schlieper in 1944 and the Standpoint of the Minister of National Defence General Čatloš

  Stránky: 91 — 112
 8. JANČO Ľudovít: Ženijné učiliště čs. armády 1920 - 1972 (náčrt vývoja)
  JANČO Ľudovít: : The Engineer Training Institution of the Czechoslovak Army 1920 - 1972. (An Outline of Development)

  Stránky: 113 — 123
 9. JANČO Ľudovít: Ženijné učiliště čs. armády 1920 - 1972 (náčrt vývoja)
  JANČO Ľudovít: : The Engineer Training Institution of the Czechoslovak Army 1920 - 1972. (An Outline of Development)

  Stránky: 113 — 123
 10. Recenzie, názory a polemika, anotácie

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky