Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2004

Aktualizované:
STEINHÚBEL, Ján: Slovania v Avarskom kaganáte, slovanské kmeňové kniežatstvá, Samova ríša a bitka pri Wogastisburgu
STEINHÚBEL, Ján: Slavonians in Avar Kaganate, Slavonian Tribe Principalities, Empire of Samo and Battle at Wogastisburg. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 3 — 12.

ŠTEFÁNIK, Martin: Úvodná fáza benátsko-uhorského sporu o územie Dalmácie do polovice 12. storočia
ŠTEFÁNIK, Martin: The Introductory Phase of Venice-Hungarian Contention concerning the Dalmatian Territory till the Half of 12 Century. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 13 — 29.

PEJS, Oldřich: Slovenská armáda a sovětští váleční zajatci v létě 1941
PEJS, Oldřich: The Slovak Army and Soviet War Prisoners in Summer 1941. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 30 — 46.

MIČIANIK, Pavol: Slovenská Rýchla skupina v začiatočnej fáze operácie Barbarossa
MIČIANIK, Pavol: Slovak Fast Group in Initial Phase of Operation Barbarossa. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 47 — 65.

BYSTRICKÝ, Jozef: 1. pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej reorganizácia a odzbrojenie 1. technickej divízie
BYSTRICKÝ, Jozef: The First Infantry Division after Fights at Kachovka, its Reorganisation and Disarmament of the First Technical Division. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 66 — 84.

SEGEŠ, Vladimír: Kurucká prísaha v slovenčine z roku 1705
SEGEŠ, Vladimir: The Old Military Oath in the Slovak Language from 1705.

DANGL, Vojtech: K problematike stavu a perspektív vojenskej historiografie na Slovensku (malá bilancia po 12 rokoch)
DANGL, Vojtech: On the Issue of the Status and Perspectives of the Military Historiography in Slovakia (A Little REflection after 12 Years). Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 88 — 93.

CHORVÁT, Peter: K problematike súčasného stavu slovenského vojenského slangu
CHORVÁT, Peter: To the Present State of the Slovak Military Slang. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 94 — 100.

JANIGA, Juraj: Zriadenie a budovanie Vojenského obvodu Javorina
JANIGA, Juraj.: Establishment and Construction of the Military Perimeter of Javorina. Vojenská história, 8, 4, 2004, pp. 101 — 113.

10. Recenzie, anotácie, kronika, bibliografia

FULL_4_2004
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky