Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2006

Aktualizované:
ŠTEFÁNIK, Martin: Benátsko-uhorský súboj o Dalmáciu od polovice 12. storočia do vymretia dynastie Arpádovcov
ŠTEFÁNIK, Martin: The Venetian-Hungarian Battle for Dalmatia from the Half of the 12th Century to the Arpad Dynasty Extinction. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 3 — 23.

UHLÍŘ, Dušan: Evropa roku 1805 a válka Třetí protifrancouzské koalice
UHLÍŘ, Dušan: Europe in 1805 and the Third Anti-French Coalition War. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 24 — 30.

KODAJOVÁ, Dana: Reflexia vojnových udalostí v rokoch 1914 – 1918 v cirkevnej tlači
KODAJOVÁ, Dana: The Military Events Reflexion in Religious Press in 1914 — 1918. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 31 — 42.

MIČIANIK, Pavel: Slovenský delostrelecký pluk 31 v druhej bitke o Charkov
MIČIANIK, Pavel: The Slovak Artillery Regiment 31 in the Second Battle for Kharkov. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 43 — 70.

WOJEWÓDZKI, Ireneusz: Problematika použitia 1. samostatnej paradesantnej brigády na podporu Varšavského povstania
WOJEWÓDZKI, Ireneusz: Problems of Using the First Detached Paratrooper Brigade to Support the Warsaw Uprising. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 71 — 86.

LACKO, Martin: Vyšetrovacie praktiky POHG na Vlčkovej ulici v Bratislave na prelome rokov 1944/1945
LACKO, Martin: POHG Methods of Investigation Used by POHG Office in Vlček Street on the Turn of 1944/1945 Years. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 87 — 99.

HOSPODÁR, Vladimír: Zbierkové fondy v Múzejnom oddelení Svidník Vojenského historického múzea v Piešťanoch (špecifikácia fondu písomnosti)
HOSPODÁR, Vladimír: Collection Funds in the Svidník Museum Section of the Military Historical Museum in Piešťany (Specification of Documents Funds). Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 100 — 103.

PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula – vojenský hudebník a organizator slovenských vojenských hudeb
PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula — the Military Musician and the Slovak Military Bands Organiser. Vojenská história, 10, 2, 2006, pp. 104 — 114.

9. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2006
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky