Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2006

Aktualizované:
ČEPELA, Vladimír: Vojenská a štátna symbolika za vlády Anjouovcov
ČEPELA, Vladimír: Military and State Symbolism during Anjou’s Reign. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 3 — 20.

HETÉNYI, Martin: K niektorým aspektom situácie na slovensko-maďarskom pohraničí 1938 – 1945
HETÉNYI, Martin: Situation on the Slovak-Hungarian Frontier in the Years 1938 —1945. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 20 — 43.

SORBY, Karol: Cesta k arabsko-izraelskej vojne v roku 1967 na Blízkom východe
SORBY, Karol: The Road to the 1967 Arab-Izraeli War in the Middle East. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 44 — 57.

GERMUSKA, Pál: Začiatky maďarského exportu vojenskej techniky na Blízky východ
GERMUSKA, Pál: Beginnings of the Hungarian Export of Military Eguipment to the Near East. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 58 — 70.

BAGI, Zoltán Péter: Plán ťažení cisársko-kráľovského vojska z roku 1595 a plány povojnového usporiadania krajiny
BAGI, Zoltán Péter: The Plan of Emperor-King Troops Campaign of the Year 1595 and Plans of the Post-War Arrangement of the Country. Vojenská história, 3, 10, 2006, pp. 71 — 89.

NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej dohody o bojových chemických látkach a ich výrobných zariadeniach
NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana: Preparation and Signature of the Slovak-German Agreement on Combat Chemical Materials and Their Manufacturing Plants. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 90 — 98.

PRIDALA, Michal: Obdobie Mníchovskej krízy v umelecky stvárnených spomienkach Michala Pridalu
PRIDALA, Michal: The Period of the Munich in the Testimony of Michal Pridala. Crisis Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 100 – 123.

MATUSZAK, Tomasz: Letecká pomoc pre Krajinskú Armádu (Armia Krajowa) a Varšavské povstanie roku 1944. Správa plukovníka Harolda M. Threlfalla
MATUSZAK, Tomasz: The Air Help for Provincial Army (4rmia Krajowa) and the Warsaw Uprising in 1944. Colonel Harold M. Threlfall’s Report. Vojenská história, 10, 3, 2006, pp. 124 — 142.

9. Recenzie, bibliografia, anotácie

FULL_3_2006
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky