Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2007

Aktualizované:
MEŠKO, Marek: Bitka pri Beroé 1122: Posledný boj Pečenehov
MEŠKO, Marek: Battle of Beroia 1122: The Last Battle of Pechenegs. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 3 — 26.

CHOVANEC, Jaroslav: Ozbrojený boj Slovákov proti maďarskej revolúcii vo filozofii štátu Ľudovíta Štúra
CHOVANEC, Jaroslav: Slovak Fight against Hungarian Revolution in Ľudovít Štúr’s State Philosophy. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 27 — 35.

NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana: Pôsobenie Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku 1939
NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana: Activities of German Military Committee in Slovakia in 1939. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 36 — 60.

ŠTAIGL, Jan: Formovanie a vývoj dôstojníckeho zboru čs. armády na Slovensku v rokoch 1945 – 1948
ŠTAIGL, Jan: Formation and Development of the Officers’ Corps of Czech-Slovak Army in 1945-1948. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 61 — 89.

MASKALÍK, Alexej: Riešenie otázky dôstojníkov armády vojnovej Slovenskej republiky v čs. armáde po februári 1948
MASKALÍK, Alexej: The Question of Former Officers of the WW2 Slovak State after February 1948. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 90 — 102.

BYSTRICKÝ, Valerián – SEGEŠ, Dušan: Posledné dni slovenských Košíc
BYSTRICKÝ, Valerián – SEGEŠ, Dušan: Last Days of Slovak Košice. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 103 —123.

TULKISOVÁ, Jana – BAKA, Igor – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Ozbrojený maďarsko-slovenský konflikt z marca 1939 v správach Sicherheitsdienstu
TULKISOVÁ, Jana – BAKA, Igor – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Armed Hungarian-Slovak Conflict in March 1939 in the Reports of Sicherheitsdienst. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 124-156.

LAMOŠ, Róbert: Druhý dokument o činnosti Kampfgruppe Peiper počas Ardenskej ofenzívy v decembri 1944
LAMOŠ, Róbert: Second Document on Kampfgruppe Peiper Activities during the Ardennes Offensive in December 1944. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 157 — 164.

ŠUMICHRAST, Peter: Vojenský zajatecký tábor v Grinave (leto 1944)
ŠUMICHRAST, Peter: POW's Camp in Grinava (VIL-VIIL/1944). Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 165 — 181.

ZUPKO, Štefan: Bombardovanie Nových Zámkov 7. a 14. októbra 1944 a 14. marca 1945 .
ZUPKO, Štefan: Bombing of Nové Zámky on 7th and on 14th October 1944 and on 14th March 1945. Vojenská história, 4, 11, 2007, pp. 182 — 198.

11. Recenzie, anotácie

FULL_4_2007
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky