Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2008

Aktualizované:
KLEIN, Bohuš: Hodnota prvého vojenského mapovania (1769 – 1785) pre vojenské dejiny Slovenska
KLEIN, Bohuš: Value of the First Military Mapping for Military History of Slovakia (1769 až 1785). Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 3–9.

MIČIANIK, Pavel: Improvizovaný pancierový vlak Zaisťovacej divízie „Orol“
MIČIANIK, Pavel: Improvised Armoured Train of a Security Division „Eagle“. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 10–19.

SZÁRAZ, Peter: Plán D – zmena kurzu španielskej zahraničnej politiky v druhej svetovej vojne
SZÁRAZ, Peter: Plan D – Change of Direction in Spanish Foreign Policy during the World War Two. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 20–34.

SEGEŠ, Dušan: Memorandum slovenských vojakov 1. československej samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii pre poľského ministra národnej obrany z roku 1943. (Slovensko-poľské vojenské kontakty za 2. svetovej vojny)
SEGEŠ, Dušan: Memorandum of the Slovak Soldiers of 1st Czechoslovak Independent Armed Brigade in Great Britain Addrssed to Polish Minister of Defense. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 35–62.

VANĚK, Oldřich: Tretí prápor 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
VANĚK, Oldřich: Third Battalion of 2. Czechoslovak Airborne Brigade in the USSR. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 63–74.

BAGI, Zoltán: Dva listy ostrihomského provizora z roku 1541
BAGI, Zoltán: Two Reports of Ostrihoms Provizor Michael Mutnoky from 1541. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 75 – 86.

ZUPKO, Štefan: Krátky pohľad do histórie výroby pechotnej munície na Slovensku
ZUPKO, Štefan: An Insight into the History of the Infantry Ammunition Production in Slovakia. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 87–93.

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 bis v dokumentoch (1943 –1944). 1. časť
ŠUMICHRAST, Peter: Slovak Bomber Planes Savoia Marchetti SM-84bis (1943 – 1944). Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 94–122.

KROPILÁK, Eugen: Druhý partizánsky oddiel Prvej československej brigády J. V. Stalina
KROPILÁK, Eugen: 2nd Partisan Unit of 1st Czechoslovak Brigade of J. V. Stalin. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 123–136.

PURDEK, Imrich: Nové aspekty vývoja vojenskej symboliky po roku 2004
PURDEK, Imrich: New Aspects of the Development of Military Symbolism aft er 2004. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 137–15.

NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Vojenská normotvorba a jej napredovanie v súčasnom období
NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Military Lawmaking and its Current Development. Vojenská história, 4, 12, 2008, pp. 160–165.

Recenzie, anotácie, glosy, kronika, bibliografia

FULL_4_2008
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky