Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2009

Aktualizované:
DRŠKA, Richard: Mesto Skalica v čase Tököliho povstania. Vojensko-spoločenské aspekty rokov 1680 – 1684
DRŠKA, Richard: The Town Skalica during Tököli Uprising. Military-Social Aspects in 1680 – 1684). Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 3–31.

MIČIANIK, Pavel: Posledné útočné akcie slovenskej Rýchlej divízie na Kaukaze
MIČIANIK, Pavel: Last Offensive Operations of the Slovak Fast Division at Caucasus. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 32–55.

VANĚK Oldřich: Výber a príprava kádrov pre špeciálne operácie zo ZSSR v rokoch 1941 – 1945
VANĚK Oldřich: The Recruitment and Preparation of the Soldiers for Special Operations in USSR in 1941 – 1945. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 56–90.

HAUSNER, Gábor: Uhorská vojenská literatúra v 17. storočí
HAUSNER, Gábor: Hungarian Military Literature in 17th Century. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 91–125.

BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Správy o študijnej ceste slovenských dôstojníkov po Nemecku a okupovaných krajinách v auguste a septembri 1940
BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Reports on the Study Trip of Slovak Officers throughout Germany and the Occupied Countries in August and September 1940. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 100–125.

TURZA, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády. IV. 105 mm samohybná húfnica vz. 18/40 N
TURZA, Peter: Trophy German Assult Guns in the Czechoslovak Army. 4th Part. 105 mm Self-Propelled Howitzer StUG 4. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 126–130

MICHÁLEK, Slavomír: Operácia „Hidden documents“, resp. prípad „Štěchovice“
MICHÁLEK, Slavomír: Operation „Hidden Documents“, i.e.: Case: „Štěchovice“. Vojenská história, 4, 12, 2009, pp. 131–149. Anotácie, glosy, bibliografia

8. Anotácie, bibliografia

FULL_4_2009
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky