Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2011

Aktualizované:
DANGL, Vojtech: Dôstojník, manželstvo a rodina v Uhorsku (1850 – 1914)
DANGL, Vojtech: Officer, Marriage and Family in Hungary (1850 – 1914). Vojenská história, 1, 15, 2011, pp. 3-32.

CHORVÁT, Peter: Dejiny slovenskej vojenskej terminológie
CHORVÁT, Peter: History of Slovak Military Terminology. Vojenská história,1, 15, 2011, pp. 33-54.

BUČKA, Peter: K niektorým aspektom armádnej telovýchovy a športu v rokoch 1945 – 1948
BUČKA, Peter: The Military Physical Education and Sport in 1945 – 1948. Vojenská história, 1, 15, 2010, pp. 55-66.

SORBY, Karol: Vojensko-politická situácia v Egypte po júnovej vojne s Izraelom
SORBY, Karol: Egypt Immediately after the Lost War of 1967. Vojenská história, 1, 15, 2011, pp. 67-87.

BODNÁROVÁ, Katarína: Inštrukcia arcivojvodu Karola pre muštermajstra Františka z Gery a jeho pisára Jozefa Stützela z 10. októbra 1570
BODNÁROVÁ, Katarína: The Instruction of Archduke Karol (Charles) for Chief Master František from Gera and His Scribe Jozef Stützel from 10th October 1570. Vojenská história, 1, 15, 2011, pp. 88-98.

MASKALÍK, Alex: Veliteľský zbor čs. armády v boji proti „banderovcom“ vo svetle archívnych dokumentov Vojenského historického archívu Bratislava
MASKALÍK, Alex: Command of the Czechoslovak Army in the Fight against Banderites in Light of Archival Documents from Archive of Military History Bratislava. Vojenská história, 1, 15, 2011, pp. 99-125.

NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: K vývinu slovenskej vojenskej terminológie
NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: To the Development of Slovak Militrary Terminology

8. Recenzie, názory a polemika, anotácie, glosy, bibliografia

FULL_1_2011
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky