Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2011

Aktualizované:
KONEČNÝ, Martin: Bitka pri Myriokefalone, 1176: posledná ofenzíva Manuela Komnéna
KONEČNÝ, Martin: The Battle of Myriokephalon, 1176: The Last Offensive Campaign of Manuel Komnenos. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 3-19

HUPKO, Daniel: Gróf Móric Pálfi. Vojensko-politický profil aristokrata
HUPKO, Daniel: Earl Maurice Pálfy. A Military-political Profile of an Aristocrat. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 20-32.

GNIAZDOWSKI, Mateusz: Poľsko a improvizované východiská vojensko-politickej stratégie Slovenska v roku 1939
GNIAZDOWSKI, Mateusz: „Poland and Improvized Recources of Slovakia’s Military-political Strategy in 1939”. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 33-54

PAŽUROVÁ, Helena: Vojensko-partizánske jednotky utvorené z príslušníkov Východoslovenskej armády. Brigáda Kriváň. II. časť
PAŽUROVÁ, Helena: Military-partisan Units Formed from the Members of Eastern Slovak Army. Brigade Kriváň. 2nd part. Vojenská história, 2, 15, 2010, pp. 55-71.

ŠTAIGL, Jan: Spolupráca vojenských jednotiek ČSR, Poľska a ZSSR v akciách proti UPA na východnom Slovensku v rokoch 1945 – 1947
ŠTAIGL, Jan: Cooperation of the Military Units from Czechoslovakia, Poland and USSR in the Actions against UPA in the Eastern Slovakia 1945 – 1947. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 72-101.

CHYTKA, Stanislav: Spravodajská činnosť ružomberskej siete Abwehru v severnom pohraničí Slovenska pred napadnutím Poľska
CHYTKA, Stanislav: Abwehr in the Northern Borderlands of Slovakia before the Invasion of Poland. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 102-122.

LAMOŠ, Róbert: Nemecké špeciálne operácie v Ardenách 1944
LAMOŠ, Róbert: German Special Operations in Ardennes 1944. Vojenská história, 2, 15, 2011, pp. 123-137.

KISTER, Richard: Zbrojný priemysel na Slovensku v druhej polovici 50. rokov 20. storočia
KISTER, Richard: Military Production in Slovakia in the Second Half of the 1950s. Vojenská história 2, 15, 2011, pp. 138-150.

NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Získavanie poznatkov a využívanie skúseností (Lessons Learned – LL) v OS SR.
NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Lessons learned and Experience Used in the Armed Forces of Slovak Republic. Vojenská história, 2, 15, pp. 151-158, 2011.
Recenzie, anotácie, glosy, kronika


10. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2011
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky