Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2011

Aktualizované:
ČEPELA, Vladimír: Ochranná zbroj trupu ťažkoodenca v 14. a na začiatku 15. storočia na území Slovenska
ČEPELA, Vladimír: Protective Body Armour in the 14th and Early 15th Century in the Territory of Slovakia. Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 3-39.

GRAUS, Igor: Relikty rytierstva a rytierskych rádov vo vyznamenaniach.1. časť
GRAUS, Igor: The Relics of the Chivalry and of the Orders of Knighthood in the Awards. Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 40-76.

MELICHÁREK, Maroš: Srbské povstanie proti Osmanskej ríši v rokoch 1804 – 1813
MELICHÁREK, Maroš: Serbian Uprising against the Ottoman Empire in the Years 1804 – 1813. Vojenská história, 3,15, 2011, pp. 77-103.

DUDEK, František: Neznámé oběti bojů o Slovensko z června 1919. Osudy a hroby českých obránců Banské Štiavnice a Zvolena (sonda do traumatu nejen soukromého)
DUDEK, František: Unknown Victims of Fights for Slovakia in June 1919. Fate and the Graves of Czech Defenders of Banská Štiavnica and Zvolen (A Probe not Only to the Private Trauma). Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 104-121.

PEJS, Oldřich: Slovenská diplomacie a váleční zajatci slovenské národnosti (1939 – 1942)
PEJS, Oldřich: Slovak Diplomacy and Prisoners of War of Slovak Nationality (1939- 1942). Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 122-141.

MARJINA, Valentina, V.: Slovensko (1939 – 1945) v dokumentoch ruských archívov
MARJINA, Valentina, V.: Slovakia (1939-1945) in Documents in Russian Archives. Vojenská história, 3.15, 2011, pp. 142-156.

HRUBOŇ, Anton: Hospodárske fungovanie a logistické zabezpečenie jednotiek Hlinkovej gardy po vypuknutí Povstania (september 1944 – apríl 1945)
HRUBOŇ, Anton: Economic Functioning and Logistic Support of Hlinka Guards Units after the Outbreak of the Uprising (September 1944 – April 1945). Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 157-168.

DUBÁNEK, Martin: Osudy hlídkové lodě „PM“ (původně „President Masaryk“) v letech 1947 – 1954.
DUBÁNEK, Martin: The Fate of the Patrol Boat PM /formerly „President Masaryk“/ in 1947 - 1954 Vojenská história, 3, 15, 2011, pp. 169-183.

9. Recenzie, anotácie, glosy

FULL_3_2011
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky