Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2011

Aktualizované:
GRAUS, Igor: Relikty rytierstva a rytierskych rádov vo vyznamenaniach. 2. časť
GRAUS, Igor: The Relics of the Chivalry and of the Knightly Orders in the Military Awards. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 3-29.

PEJS, Oldřich: První měsíce slovenské útočné vozby (březen – srpen 1939)
PEJS, Oldřich: First Months of Slovak Armoured Units (March – April 1939). Vojenská história, 4, 15, 2011 pp. 30-54.

BUČKA , Peter: Vojenská telovýchova a šport v rokoch 1949 – 1955
BUČKA , Peter: Military Physical Education and Sport during 1949 – 1955. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 55-64.

ŠEFANSKÝ, Michal: Niektoré problémy zbrojnej výroby v Československu v rokoch 1955 – 1962
ŠEFANSKÝ, Michal: To the Military Production in Czechoslovakia 1955 – 1962. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 65-78.

ŠTAIGL, Jan: Ľudové milície na Slovensku od konca 60. rokov do pádu komunistického režimu v roku 1989
ŠTAIGL, Jan: People's Militia in Slovakia since the End of 1960s. until the Fall of Communism in 1989. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 79-107.

MASKALÍK, Alex: Podklad pre Akčný program MNO z roku 1968 o národnostnej otázke
MASKALÍK, Alex: The Basis for MoD Action Programme of 1968 on the Nationality Question. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 108-138.

PURDEK, Imrich: Československý protichemický prápor vo vojne v Perzskom zálive 1990 – 1991
PURDEK, Imrich: Czechoslovak Chemical Battalion in the Gulf War in 1990 – 1991. Vojenská história, 4, 15, 2011, pp. 139-164.

NEMČEKOVÁ, Daniela: Vojenský archív Trnava a jeho špecifiká – významný činiteľ pri zachovaní a ochrane vojenských spisov
NEMČEKOVÁ, Daniela: Military History Archives and Its Specific Tasks – an Important Tool in Preserving and Safeguarding Military Documentation

9. Recenzie, anotácie, glosy, bibliografia

FULL_4_2011
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky