Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2012

Aktualizované:
DANGL, Vojtech: Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)
DANGL, Vojtech: Officer's Duels in Hungary (1850 – 1914). Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 9-38.

ŠIMUNIČ, Pavol: Počiatky slovenskej vojenskej spravodajskej služby 1939 – 1941
ŠIMUNIČ, Pavol: The Beginnings of the Slovak Military Intelligence Service in 1939 – 1941. Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 39-78.

BALCOVÁ, Milena: Šiesty robotný prápor Pracovného zboru Národnej obrany a jeho činnosť v rokoch 1941 – 1944
BALCOVÁ, Milena: 6th Labour Battalion from National Defence Labour Corps and Its Activities in Years 1941 – 1944. Vojenská historia, 2, 16, 2012, pp. 79-97.

BAKA, Igor: Postoje príslušníkov ČSĽA v počiatkoch normalizácie čs. spoločnosti (jeseň 1968 – apríl 1969) so zreteľom na Slovensko
BAKA, Igor: Attitudes of Members of the Czechoslovak People’s Army in the Early Normalization Stage of Czechoslovak Society (autumn 1968 – April 1969), with Emphasis on Slovakia. Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 98-124.

ŠTAIGL, Jan: Jednotný systém brannej výchovy obyvateľstva a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1969 – 1991
ŠTAIGL, Jan: Unified Defence Training of Citizens and Its Implementation in Slovakia in the Years 1969 – 1991. Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 125-156.

PURDEK, Imrich: Vojenská symbolika československých légií 1914 – 1920
PURDEK, Imrich: Military Symbolism in Czechoslovak Legions in 1914 – 1920. Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 157-180.

ŠABO, Dominik: Tábor internovaných v Zlatých Moravciach v roku 1921
ŠABO, Dominik: Internment Camp in Zlaté Moravce in 1921. Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 181-186.

ŠUMICHRAST, Peter: Výstavba 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR z pohľadu Júliusa Trnku (30. august 1944 – 12. marec 1945).
ŠUMICHRAST, Peter: Building the 1st Czechoslovak Combined Air Division in the USSR from the Viewpoint of Július Trnka (30 August 1944 – 12 March 1945). Vojenská história, 2, 16, 2012, pp. 187-220.

8. Recenzie, anotácie, glosy, kronika

FULL_2_2012
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky