Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2012

Aktualizované:
CHORVÁT, Peter: Vojenské múzeum v Bratislave 1939 – 1945 (plány verzus realita)
CHORVÁT, Peter: Military Museum in Bratislava 1939 – 1945 (Plans versus Reality). Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 6-16.

SABOL, Miroslav: Nemecké reparačné a reštitučné náhrady voči Československu po druhej svetovej vojne
SABOL, Miroslav: German Reparations and Restitution Replacements towards Czechoslovakia after World War II. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 17-35.

SORBY, Karol R.: Egypt a Izrael: vojna na vyčerpanie, 1968 – 1970
SORBY, Karol R.: The War of Attrition, 1968 – 1970. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 36-54.

BAKA, Igor: Československá vojenská pomoc Líbyi v prvej polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia
BAKA, Igor: Czechoslovak Military Aid to Libya in the First Half of the 1980s. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 55-81.

ŠTAIGL, Jan – VANĚK, Pavel: Ochrana štátnej hranice Slovenska v rokoch 1968 – 1992
ŠTAIGL, Jan – VANĚK, Pavel: Protecting the State Border of Slovakia in Years 1969 – 1992. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 82-120.

PURDEK, Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939
PURDEK, Imrich: Czechoslovak Military Symbolism in the Years 1918 – 1939. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 121-158.

LAMOŠ, Róbert: Proces s Ottom Skorzenym. Porušenie medzinárodného vojnového práva?
LAMOŠ, Róbert: The Trial with Otto Skorzeny. Violation of the Laws of War? Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 159-171.

BUČKA, Peter: Vývoj armádnej telovýchovy a športu v období rokov 1956 – 1968
BUČKA, Peter: Development of Army Physical Education and Sport in the Period 1956 – 1968. Vojenská história, 3, 16, 2012, pp. 172-186.

Recenzie, anotácie, glosy, kronika

FULL_3_2012
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky