Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2012

Aktualizované:
SEDLÁČEK, Peter: Mestská domobrana a mestská stráž v Bratislave v polovici 15. storočia
SEDLÁČEK, Peter: Town Guard and Town Home Guard in Bratislava in the 15th Century. Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 6-22.

BAKA, Igor: Československá vojenská pomoc Líbyi v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia
BAKA, Igor: Czechoslovak Military Assistance to Libya in the Second Half of the 1980s. Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 23-47.

ŠTEFANSKÝ, Michal: Kubánska kríza v roku 1962
ŠTEFANSKÝ, Michal: Cuban Missle Crisis in 1962. Vojenská história 4, 16, 2012, pp. 48-61.

BALCOVÁ, Milena: Spomienky Jozefa Dřímala
BALCOVÁ, Milena: Memoirs of Jozef Dřímal. Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 62-68.

ŠUMICHRAST, Peter: Prvý bitevný útok slovenského letectva na východnom fronte (Vinnica – Niemirov, 20. júl 1941).
ŠUMICHRAST, Peter: The First Combat Attack of the Slovak Air Arms on the Eastern Front (Vinnica – Niemirov, 20 July 1941). Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 69-81.

HRUBOŇ, Anton: Nové zistenia o represáliách POHG a Einsatzkommanda 14 v Nemeckej v správach agenta ŠtB
HRUBOŇ, Anton: New Findings on Repressions by the POHG and the Einsatzkommando 14 in the Reports of a Collaborator of the Communist State Security. Vojenská história 4, 16, 2012, pp. 82-96.

CHORVÁT, Peter: Dôstojník rakúsko-uhorskej armády Franz Hill (1859 – 1914).
CHORVÁT, Peter: Austro-Hungarian Army Officer Franz Hill (1859-1914). Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 97-107.

VRÁBEL, Ferdinand: Prvá svetová vojna ako fenomén obnovujúcej sa historickej pamäti?
VRÁBEL, Ferdinand: WWI as a Phenomenon of National Memoirs Renewal? Vojenská história, 4, 16, 2012, pp. 108-123.

9. Recenzie, bibliografia, anotácie, glosy, kronika

FULL_4_2012
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky