Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2013

Aktualizované:
SEDLÁČEK, Peter: Žoldnieri v Bratislave v polovici 15. storočia
SEDLÁČEK, Peter: Mercenaries in Bratislava in the Mid 15th Century. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 6-32.

BAGI, Zoltán: Organizace žoldnéřského jezdectva sloužícího během patnáctileté války v císařské armádě
BAGI, Zoltán: The Organization of Mercenary Cavalry Serving in the Fifteen Years' War in the Imperial Army. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 33-55.

SORBY, Karol, ml.: Britsko-francúzska vojna v Levante roku 1941
SORBY, Karol, ml.: The 1941 Allied Campaign on the Levant. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 56-70.

MASKALÍK, Alex: Nástup nového trendu národnostnej výstavby ČSĽA po federalizácii Československa a jeho limity
MASKALÍK, Alex: A new Trend in the National Buildup of the CzechoslovakPeople's Army after Federalization of Czechoslovakia and its Limits. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 71-82.

CHORVÁT, Peter: Osobný pamätník z vojenskej služby ako historický prameň
CHORVÁT, Peter: Personal Memorial from Military Service as a Historical Source. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 83-88.

DUBÁNEK, Martin: První československé pevnostní objekty v Bratislavě
DUBÁNEK, Martin: First Czechoslovak Fortified Structures in Bratislava. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 89-111.

CHYTKA, Stanislav: Ružomberský neúspech konfidenta gestapa N-13
CHYTKA, Stanislav: Failure of Gestapo N-13 Informer in Ružomberok. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 112-118.

PURDEK, Imrich: Vojenská symbolika prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie
PURDEK, Imrich: Military Symbolism in the Slovak Republic 1939 — 1945. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 119-163.

BALCOVÁ, Milena: Tragická nehoda lietadla D-47 v Lome nad Rimavicou roku 1956 vo svetle dokumentov
BALCOVÁ, Milena: Tragic Accident of D-47 Aircraft in Lom nad Rimavicou in 1956 in Light of Documents. Vojenská historia, 1, 17, 2013, pp. 164-169.

BUČKA, Peter: K niektorým aspektom armádnej telovýchovy a športu v Československu v rokoch 1969 – 1992
BUČKA, Peter: On Selected Aspects of Army Physical Training and Sports in Czechoslovakia in the Years 1969-1992. Vojenská história, 1, 17, 2013, pp. 170-200.

11. Recenzie, bibliografia, anotácie, kronika

FULL_1_2013
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky