Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2013

Aktualizované:
DANGL, Vojtech: Bratislava ako posádkové mesto (1867 – 1914)
DANGL, Vojtech:

CHORVÁT, Peter: Československá armáda a mestská spoločnosť v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1939 (náčrt problematiky)
CHORVÁT, Peter: Czechoslovak Army and Urban Society in Banská Bystrica in 1918 — 1939 (An Outline). Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 32-49.

TULKISOVÁ, Jana: „Konsolidácia pomerov“ v Technickom učilišti v Liptovskom Mikuláši v rokoch 1968 – 1971
TULKISOVÁ, Jana: „Consolidation” of Situation at the Technical Secondary School in Liptovský Mikuláš (1968 — 1970). Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 50-74.

ŠTAIGL, Jan – TURZA, Peter: Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1969 – 1992 (1. časť)
ŠTAIGL, Jan – TURZA, Peter: Armament Production in Slovakia in 1969 — 1992 (Part 1). Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 75-112.

KOLÁŘ, Ondřej: Přepadení stanice polního četnictva v Kolbaši
KOLÁŘ, Ondřej: Attack against Police Station in Kolbaš. Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 113-119.

KRALČÁK, Peter: Niektoré špecifiká vojenskej služby Židov a Rómov v VI. robotnom prápore
KRALČÁK, Peter: Some Aspects of the Military Service of Jews and Gypsies in the VI. Labour Battalion. Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 120-139.

LAINCZ, Eduard: Správa podpredsedu Slovenskej národnej rady mjr. Milana Poláka o obnovení predmníchovských hraníc na hornej Orave a severnom Spiši
LAINCZ, Eduard: Report of the Vice-Chairman of the Slovak National Council, maj. Milan Polak, on Renewal of pre-Munich Borders in Upper Orava and Northern Spiš. Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 140-145.

MASKALÍK, Alex: Správa komisie prezidenta ČSFR na prešetrenie činnosti ČSĽA v novembri 1989
MASKALÍK, Alex: The Presidential Committee Report on Investigation of the Activity of ther Czechoslovak People's Army in November 1989. Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 146-170.

BAKA, Igor: K návrhom na vytvorenie domobrany na Slovensku v roku 1991
BAKA, Igor: On Proposals for Creating Home Guard in Slovakia in 1991. Vojenská história, 2, 17, 2013, pp. 171-184.

10. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2013
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky