Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2013

Aktualizované:
MURÁRIKOVÁ, Zdena: Škodove závody v Dubnici nad Váhom v rokoch 1938 – 1945
MURÁRIKOVÁ, Zdena: §koda’s Factories in Dubnica nad Váhom in 1938 — 1945. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 6-28.

KRALČÁK, Peter: Pracovný zbor národnej obrany vo svetle jeho hospodárskych výsledkov (1941 – 1944)
KRALČÁK, Peter: Work Force of the National Defence in the Light ofits Economic Results (1941 — 1944). Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 29-49.

BAKA, Igor: Československo a vojensko-politické aspekty uvoľňovania medzinárodného napätia v Európe v druhej polovici 80. rokov (1. časť)
BAKA, Igor: Czechoslovakia and Release of the Foreign Policy Tension in Europe in the Second Half of 1980s. (Part 1). Vojenská história, 4, 17,
2013, pp. 50-75.


TURIK, Radoslav: Exhumácie vojnových hrobov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku v medzivojnovom období
TURIK, Radoslav: Exhumations of War Graves from the World War 1. in North-eastern Slovakia. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 76-97.

KOZOLKA, Jaroslav: Slovenská vysoká intendantská škola 1939/1940
KOZOLKA, Jaroslav: Slovak Intendant Academy 1939/1940. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 98-111.

CSÉFALVAY, František – TULKISOVÁ, Jana: Správa nemeckého generála pri slovenskom MNO genpor. Fritza Schliepera z 27. novembra 1943
CSÉFALVAY, František – TULKISOVÁ, Jana: Report of the German General at the Slovak Ministry of National Defence, gen. Fritz Schlieper of November 21th, 1943. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 112-123.

MASKALÍK, Alex: Kauzy generálov Jiřího Štiku a Oldřicha Burdu v kontexte invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968
MASKALÍK, Alex: Cases of the Generals Jif Stika and Oldřich Burda in the Context of Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in August 1968. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 124-138.

CHORVÁT, Peter: Vojenská služba Štefana Žáryho v slovenskej armáde
CHORVÁT, Peter: Military Service of Štefan Žáry in the Slovak Army. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 139-144.

ŠUMICHRAST, Peter: Z vojnového pilota „nepriateľ ľudovo-demokratického Československa“. Životné osudy letca Františka Bošmanského
ŠUMICHRAST, Peter: The War Pilot made the “Enemy of the People’s Democratic Czechoslovakia”. Life of Military Pilot František Bošmanský. Vojenská história, 4, 17, 2013, pp. 145-163.

10. Recenzie, bibliografia, anotácie

FULL_4_2013
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky