Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

H. Letectvo

Aktualizované:
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania Poznámka
2. stíhacia bombard. letecká divízia  1953 – 1969 23 inventár S+Sp
3. letecká technická divízia  1953 – 1957 24 inventár S+Sp
2. letecký školský pluk  1960 – 1970 56 nesprac. S+Sp
3. letecký školský pluk  1951 – 1964 40 nesprac. S+Sp
2. stíhací bombardovací letecký pluk  1953 – 1968 12 nesprac. S+Sp
6. stíhací letecký pluk  1956 – 1965 12 nesprac. S+Sp
7. stíhací letecký pluk  1954 – 1967 12 inventár S+Sp
30. bojový letecký pluk „Ostravský“  1945 – 1958 9 nesprac. S
2. spojovacia letka  1960 – 1970 13 nesprac. S+Sp
4. letiskový prápor  1951 – 1958 10 nesprac. S
20. letiskový prápor  1952 – 1970 49 nesprac. S+Sp
26. letiskový prápor  1955 – 1964 12 nesprac. S+Sp
27. letiskový prápor  1951 – 1964 13 nesprac. S+Sp
28. letiskový prápor  1954 – 1970 41 nesprac. S+Sp
33. letiskový prápor  1956 – 1967 17 nesprac. S+Sp
2. letecká technická skupina  1957 – 1961 6 nesprac. S+Sp
24. letisková technická skupina  1959 – 1960 2 nesprac. S+Sp
4. prápor pozemného zabezpečenia navigácie  1958 – 1970 32 nesprac. S+Sp
15. prápor pozemného zabezpečenia navigácie  1958 – 1962 2 nesprac. S
Oblastná dispečerská služba Slovensko  1954 – 1955 6 nesprac. S
Oddiel vlečných terčov Košice  1954 – 1966 14 nesprac. S+Sp
Ústredný letecký sklad – 5. pobočka  1956 – 1970 15 nesprac. S+Sp
Ústredný letecký sklad 1952 – 1970 13 nesprac. S+Sp
10. letecké opravovne  1965 – 1970 4 nesprac. S+Sp
Letecké opravovne Banská Bystrica 1953 – 1970 12 nesprac. S+Sp
Letecké opravovne Trenčín  1945 – 1970 41 nesprac. S+Sp
Letecká strelnica Kuchyňa  1946 – 1963 10 inventár S
Týlová záloha lietadiel Kuchyňa   1953 – 1963 4 inventár S
Výcviková základňa letectva Kuchyňa   1953 – 1970 45 nesprac. S+Sp


Legenda:

nesprac. – nespracovaný fond
inventár   – spracovaný fond s inventárom
S   – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky