Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995

Aktualizované:
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995
ŠTAIGL, Jan, zost.:
H – príloha teoretického časopisu Vojenské obzory 1995.


Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1995, 112 s.
Historická príloha – predchodca periodika pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo – je súborom samostatných štúdií: Dangl, Vojtech: Systém doplňovania rakúsko-uhorskej armády so zreteľom na Slovensko; Štefanský, Václav: Slovenská otázka v čs. légiách v Rusku; Hronský, Marián: Vpád maďarskej Červenej armády na Slovensko a jeho strategické ciele; Krivá, Anna: Slovenská spoločnosť a armáda na sklonku tridsiatych rokov; Šimunič, Pavel: Vojensko-doktrinálne úvahy o slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1943; Bystrický, Jozef: Bojové nasadenie pozemných vojsk slovenskej armády v rokoch 1941 – 1943; Štaigl, Jan: Organizačná a dislokačná výstavba čs. armády na Slovensku v rokoch 1945 – 1950.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky