Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné úlohy na roky 2023 – 2027

Aktualizované:

HLAVNÉ ÚLOHY V OBLASTI VOJENSKEJ HISTÓRIE, VOJENSKÉHO ARCHÍVNICTVA A MÚZEJNÍCTVA NA ROKY 2023 – 2027

1. Vedeckú, vedecko-výskumnú a výskumnú činnosť sústrediť na pokračovanie a rozširovanie vedeckého spracovávania vojenských dejín Slovenska a Slovákov. Prioritou naďalej zostáva spracovávanie prameňov a dokumentov k jednotlivým zväzkom vojenských dejín slovenska (III., IV.,V. a VI.) formou vydávania edovaných dokumentov. Naďalej pokračovať v realizácii plánovaných vedeckých projektov a vedeckých úloh.

2. Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti archívnictva osobitne zamerať na archívne spracovávanie vybraných archívnych fondov a špeciálnych zbierok. Ďalej pokračovať v obsahovom napĺňaní medzinárodného projektu „Svet si pamätá".

3. Vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vojenského múzejníctva zamerať na ďalšie nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov zodpovedajúcich charakteru a zameraniu múzea. Mimoriadnu pozornosť venovať spracovávaniu 1.- a 2.- stupňovej evidencie, s cieľom identifikovať zbierkové predmety a určiť ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti využívať na poznávanie rôznych oblastí vývoja spoločnosti, s osobitným dôrazom na vojenstvo.

4. Vedeckú spoluprácu s pracoviskami vojensko-historického, archívneho a múzejného zamerania doma aj v zahraničí riešiť na báze spoločných vedeckých projektov a úloh.

5. Spoluprácu na medzinárodnej úrovni naďalej rozvíjať v rámci členstva VHÚ v inštitúciách - Medzinárodný komitét pre vojenskú históriu (CIHM), Pracovná skupina pre štúdium konfliktov (CSWG) a Medzinárodná rada múzeí (ICOM).

6. Výsledky výskumnej a odbornej činnosti v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva prezentovať v monografiách, vedeckych a odborných štúdiách, článkoch v domácich a zahraničných časopisoch, vystúpeniach na vedeckých podujatiach, ako aj prostredníctvom výstupov bibliografickej, archívnej, múzejnej a výstavnej činnosti.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky