Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné vedecké problémy na obdobie rokov 2023 – 2027

Aktualizované:
Hlavné vedecké a výskumné problémy v rámci základného výskumu na obdobie rokov 2023 – 2027

I. Vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku stálej armády do konca 80. rokov 20. storočia (organizačný, dislokačný, materiálny a personálny),

II. Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch od 15. storočia,

III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia,

IV. Vojenské osobnosti v dejinách Slovenska,

V. Vývoj vojenskej techniky a zbrojná výroba na Slovensku v 20. storočí,

VI. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,

VII. Pramene k vojenským dejinám Slovenska,

VIII. Syntéza Vojenské dejiny Slovenska.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky