Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

L. Spojovacie vojsko

Aktualizované:
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania Poznámka
 4. spojovací pluk 1950 – 1958 16 nesprac. S
5. spojovací prápor 1951 – 1958 10 nesprac. S
10. spojovací prápor 1952 – 1970 18 nesprac. S+Sp
13. spojovací prápor 1969 – 1970 18 nesprac. S+Sp
21. spojovací prápor 1951 – 1956 9 nesprac. S
42. spojovací prápor  1964 – 1970 15 nesprac. S+Sp
2. spojovacie stredisko    1953 – 1961 12 nesprac. S+Sp
2. výpočtové stredisko     1945 – 1958 12 nesprac. S+Sp
8. prápor rádiotechnického vojska 1957 – 1964 4 nesprac. S+Sp
13. prápor rádiotech. zabezpečenia 1958 – 1967 4 nesprac. S
14. prápor rádiotechnického zabezpeč. 1958 – 1964 5 nesprac. S+Sp
19. prápor rádiotech. zabezpečenia 1958 – 1966 4 nesprac. S
63. rádiotechnický prápor 1961 – 1970 43 nesprac. S+Sp
64. rádiotechnický prápor  1952 – 1970  63 nesprac.  S+Sp
Spojovacie montážne technické stredisko
3. oddelenie
 1963 – 1964  1 nesprac.  S+Sp

Legenda:

nesprac. – nespracovaný fond
inventár  – spracovaný fond s inventárom
S   – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky