Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Múzejné oddelenie Piešťany

Aktualizované:
oznam web oprava

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany vzniklo po reorganizácii VHÚ Bratislava v roku 2002 a presťahovaní pôvodného Múzejného oddelenia Trenčín a jeho pracoviska v Novom Meste nad Váhom. Zbierkotvorná činnosť múzea začala v rokoch 1993 - 1994, kedy boli do novovytvorených depozitárnych priestorov v Leteckých opravovniach v Trenčíne dovezené prvé kusy ťažkej bojovej techniky. Vzhľadom na to, že plány vybudovať múzeum v Trenčíne neboli realizované, v roku 2002 prevzalo VHM do správy objekty po zrušenej 32. leteckej základni v Piešťanoch. Roky 2002 - 2004 sa niesli v znamení sťahovania depozitárov z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom do Piešťan. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska, plocha väčšia ako 41 000 m2 s tromi halami na Žilinskej ceste, bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. 
 

Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31. decembru 2023 v zbierkovom fonde 10 031 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach. V oboch expozíciách je pre verejnosť sprístupnená približne 1/10 zbierkového fondu, teda asi 900 trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj, techniku i drobné militárie.

 

Stále expozície VHM v Piešťanoch:

V roku 2015 pribudli do múzea moderné IKT prostriedky, ako napríklad interaktívne dotykové infokiosky, infopanely, navádzacie a informačné staničky po expozícii, či ďalšie multimediálne technológie. Návštevníci VHM okrem iného môžu vzhliadnuť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj 27-minútový dokument Oceľové ticho o Vojenskom historickom ústave, v ktorom okrem predstavenia jeho úloh a činnosti približuje aj najvýznamnejšie medzníky vojenskej histórie Slovenska od vypuknutia prvej svetovej vojny až po studenú vojnu. V audio-vizuálnom fonde má, okrem iných, aj krátke dokumenty M.R. Štefánik – Osloboditeľ z dielne Vojenského historického ústavu, dokument k 25. výročiu vzniku Vojenského historického ústavu Bratislava alebo najnovšie pridaný trailer k novej expozícii Slováci v rovnošatách 1848-2020 . Všetky uvedené diela, ale aj ďalšie, je možné taktiež vidieť na Youtube kanáli VHU Bratislava. 

Prirodzenou úlohou múzea je sprístupňovanie zbierkových predmetov širokej verejnosti formou rôznych dočasných výstav alebo ich prezentáciou v rámci rôznych kultúrno-spoločenských udalostí. V posledných rokoch sa VHM podieľalo aj na príprave niekoľkých významných a atraktívnych výstav (Trianon, Hrdinovia odboja a pod.)

Múzeum sa každoročne prezentuje aj formou statických ukážok v rámci rôznych rezortných i mimorezortných akcií, napr. Noc múzeí a galérií, Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, Südwind, IDEB a pod.
 
touto fotkou_ máj 2020             
 
 

mapa_piestany_2019

Plán expozície VHM Piešťany


 
Otváracia doba:
(Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany)
 
jún až september:
utorok až nedeľa vstup do múzea: 
10.00, 13.00, 15.00 hod.
 
október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
utorok až piatok vstup do múzea: 
10.00, 13.00 hod.

Technická prestávka od 12.00 – 13.00 hod.

Vstupné:

Dospelí: 1.00 € 
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, držitelia preukazu ZŤP, invalidní dôchodcovia, členovia (Zväzu múzeí na Slovensku,  Slovenskej historickej  spoločnosti pri SAV,  Spoločnosti slovenských archivárov) a deti do 15 rokov - vstup zdarma

 Informačná tabuľa (2019): LOGO JPG

Informačná tabuľa VHM - Expozícia Piešťany 2019

 
 
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky