Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Osmičky v našich dejinách

Vypublikované:
Osmičky v našich dejinách
Osmičky v našich dejinách
ČAPLOVIČ, Dušan – ČAPLOVIČ, Miloslav: Osmičky v našich dejinách. 2. rozšírené vyd. Bratislava : Perfekt, 2018, 223 s., fotogr., lit. ISBN 978-80-8046-885-9.
 
Udalosti slovenských dejín, ktoré vyvrcholili v osmičkových rokoch sú príťažlivo prezentované v novom spracovaní medzigeneračnej autorskej dvojice historika i archeológa a vojenského historika. Osudové okamžiky zložitej národnej histórie, zasadenej do relevantného kontextuálneho rámca, textovo i vizualizačne pútavo a prehľadne spracovali autori predovšetkým pre mladú generáciu. Čitateľa vedú od prvých stretov s kresťanstvom v naddunajskom priestore, cez zlomové udalosti odohrávajúce sa na území Slovenska v Uhorskom kráľovstve, revolučné vystúpenia Slovákov v meruôsmych rokoch, koniec 1. svetovej vojny korunovaný rozpadom rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, cez mníchovskú krízu v roku 1938 a vojnovú slovenskú existenciu, komunistický prevrat v roku 1948, demokratizačné reformné pokusy v období Pražskej jari prerušené spojeneckou vojenskou inváziou, cez tzv. sviečkovú demonštráciu a ďalšie organizované prejavy odporu proti komunistickému režimu v roku 1988, až po rok 2008, v ktorom Rada Európskej únie definitívne potvrdila prijatie Slovenskej republiky do eurozóny. Tieto tragické i radostné úseky slovenskej dejinnej mozaiky autori prezentujú symbolicky vo ôsmich kapitolách, ku ktorým pripájajú rozsiahle kalendárium osmičkových rokov
Návrat na začiatok stránky