Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

P. Vojenská justícia, úrady a zariadenia

Aktualizované:
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania Poznámka
Vyššia vojenská prokuratúra, Vyšší vojenský súd Trenčín 1951 – 1970 20 nesprac. S+Sp
Krajský vojenský súd Poprad  1948 2 osobný reg. rozsudky
Vojenský obvodový súd Prešov  1953 – 1970 14 nesprac. S+Sp
Vojenský obvod. súd Banská Bystrica  1952 – 1970 9 nesprac. S+Sp
Vojenský súd Bratislava  1948 – 1958 110 nesprac. rozsudky
Vojenský súd Banská Bystrica  1946 – 1958 29 osobný reg. rozsudky
Vojenský súd Trenčín  1952 – 1958 44 osobný reg. rozsudky
Vojenský súd Košice 1946 – 1958 61 osobný reg. rozsudky
Nižší vojenský súd Trnava  1952 – 1955 10 osobný reg. rozsudky
Nižší vojenský súd Žilina 1952 – 1955 12 osobný reg. rozsudky
Vrchná voj. prokuratúra Bratislava 1947 – 1963 12 nesprac. registre
Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín 1950 – 1962 6 nesprac. registre
Voj. obvodová prokuratúra Trenčín 1955 – 1962 4 nesprac. registre
Vojenská obvod. prokuratúra Bratislava 1948 – 1970 13 nesprac. S+Sp
Vojenská obvodová prokuratúra a Vojenská prokuratúra Košice 1945 – 1956 8 nesprac. registre
Voj. obvodová prokuratúra Prešov  1962 - 1963 2 nesprac. registre
Voj. obvod. prokuratúra B. Bystrica  1946 – 1958 4 nesprac. registre
Nižšia obvod. prokuratúra B. Bystrica 1948 1 nesprac. registre
Nižšia vojenská prokuratúra Košice  1946 – 1955 4 nesprac. registre
Voj. obvodová prokuratúra Bratislava 1948 – 1963 2 nesprac. registre
Nižšia vojenská prokuratúra Prešov 1948 – 1962 14 nesprac. S
Nižšia vojenská prokuratúra Žilina 1953 – 1955 1 nesprac. registre
Nižšia vojenská prokuratúra Žilina 1952 – 1955 1 nesprac. S
Nižšia vojenská prokuratúra a Nižší vojenský súd Trnava 1952 – 1955 2 nesprac. S
Úrad pre právne zastupovanie Bratislava 1965 – 1968 5 register spisov S+Sp
Nápravný prápor Sabinov 1960 – 1970 31 nesprac. S+Sp
Vojenská väznica Bratislava 1944 – 1952 19 nesprac. evid. listy
Vojenská väznica B. Bystrica a Poprad 1955 – 1948 4 nesprac. evid. listy
Vojenská väznica Košice 1945 – 1952 11 nesprac. evid. listy
Vojenská trestnica Leopoldov  1939 – 1949 3 nesprac. evid. listy

Legenda:

nesprac. – nespracovaný fond
inventár  – spracovaný fond s inventárom
S   – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky