Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2. 1649 – 1711. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2017, 255 s., obr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-45-0
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2 (pdf, 4.41 MB)
Na vojensko-historické pramene obdobia včasného novoveku, obsiahnuté v predchádzajúcom zväzku, nadväzuje široká škála 57 dokumentov prezentovanej časti, ktoré približujú, ozrejmujú a autenticky dokresľujú udalosti a ich aktérov od ukončenia tridsaťročnej vojny až po zavŕšenie protihabsburského odboja uhorskej šľachty uzavretím Satmárskeho mieru. Rôznorodá korešpondencia, výzvy, predpisy, nariadenia, prísahy, súpisy, inventáre, ale i spomienky, bezprostredné opisy a denníky sprostredkúvajú konkrétne vojnové a bojové dianie, úroveň, charakter a taktiku osmanskej armády, cisárskeho vojska a kuruckých jednotiek, taktiež približujú vojenskú i pospolitú každodennosť jednotlivca a rôznych spoločenských vrstiev, situáciu na podrobenom území a osmansko-uhorskom, resp. osmansko-slovenskom pomedzí. Mnohé dokumenty prevedú čitateľa povstaniami Imricha Tököliho a Františka II. Rákociho a s nimi súvisiacimi aspektami. Tak ako predchádzajúce zväzky, aj tento dopĺňa chronologický prehľad najdôležitejších udalostí, prehľad vládcov a hodnostárov i dobové vyobrazenia. Výberový menný a miestny register je spracovaný k obidvom častiam druhého zväzku.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky