Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie

Aktualizované:
Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie
Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie
ČAPLOVIČ, Miloslav, ed.: Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Autori príspevkov a obr. príloh: Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Bystrický, Jozef; Šumichrast, Peter; Šeďová, Božena. Revúca – Bratislava : Mesto Revúca – Vojenský historický ústav, 2018, 120 s., fotogr. ISBN 978-80-89523-50-4.
 
Rudolf Michal Viest v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie (pdf, 10.94 MB)
Úvodné strany publikácie od revúckej primátorky Evy Cireňovej približujú životný a významový prierez obdivuhodného vlastenca, demokrata a bojovníka – prvého slovenského generála Rudolfa Viesta. Nasleduje štúdia mapujúca jeho vojenskú službu od prvých krokov v roku 1911, cez pôsobenie v čs. legionárskom vojsku v Rusku, až do jeho návratu do vlasti v roku 1920. Ďalšia štúdia približuje pôsobenie R. Viesta vo vyšších veliteľských funkciách medzivojnovej čs. armády a na postoch vojenského atašé v Poľsku a Maďarsku. Po rozsiahlej obrazovej vizualizácii rodinného, študentského a vojenského života do roku 1939 sa ďalší autor venuje obdobiu 2. svetovej vojny – pôsobeniu Viesta v emigrácii, čs. zahraničnom odboji, činnosti na slovenskom povstaleckom území, nemeckému zajatiu, až po posledné doložené stopy slovenských generálov a povojnové snahy o ich ďalšiu konkretizáciu. Podobne aj vojnové roky sprevádza bohatá fotodokumentácia. Mimoriadnu službu vlasti a národu zhmotnenú v celej škále vyznamenaní dokumentuje v podrobnom textovom i obrazovom spracovaní posledná štúdia publikácie. Na záver je pripojená personálna bibliografia k tejto nezabudnuteľnej osobnosti.
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky