Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

T. Základne, sklady, dielne, opravovne a podniky

Aktualizované:
Názov fondu Rok Množstvo (škatule) Stav spracovania Poznámka
2. prápor materiálového zabezpečenia  1961 – 1970 23 nesprac. S+Sp
1. zdravotnícka základňa  1967, 1969 1 nesprac. S
5. kartoreprodukčná základňa  1980 1 nesprac. Sp
6. delostrelecká základňa  1946 – 1970 14 nesprac. S+Sp
6. výzbrojná základňa  1961 – 1969 12 nesprac. S+Sp
6. výzbrojná základňa  1960 – 1970 13 nesprac. S+Sp
2. okruhová základňa politicko-osvetových prostriedkov Trenčín  1955 – 1970 7 nesprac. S+Sp
Tanková a automobilová základňa  1970 6 nesprac. S+Sp
Ústredná tanková a automobilová základňa 1965 – 1970 1 nesprac. S
Ústredná tanková a automobilová základňa Nitra  1964 – 1970 24 nesprac. S+Sp
Ústredná vojenská železničná základňa a Posádková správa Bošany  1949 – 1970 8 nesprac. S+Sp
Stála intendančná dielňa  1956 – 1959 2 nesprac. S
13. prápor opravárenskej techniky 1969 – 1970 10 nesprac. S+Sp
Delostrelecké dielne 18. sd Košice  1951 – 1958 3 nesprac. S
Vojenský opravárenský závod 015 Nováky  1952 – 1970 25 nesprac. S+Sp
Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov  1947 – 1970 17 nesprac. S+Sp
Vojenský opravárenský podnik 016 Moldava nad Bodvou  1950 – 1970 45 nesprac. S+Sp+Šk
Výstrojná opraváreň Košice  1954 – 1961 2 nesprac. S
Výstrojná opraváreň Nitra  1955 – 1970 12 nesprac. S+Sp
Vojenský opravárenský podnik 042 Nové Mesto nad Váhom 1956 – 1970 17 nesprac. S+Sp
Vojenský opravárenský podnik 027, š.p. Trenčín  1951 – 1970 17 nesprac. S+Sp
Letecké opravovne B. Bystrica  1953 – 1970 12 nesprac. S+Sp
Vojenský opravárenský závod Moldava – pobočka Humenné  1966 – 1968 1 nesprac. S
Výstrojná opraváreň Zvolen  1969 1 nesprac. S
1. okruhový automobilový sklad  1951 – 1970 14 nesprac. S+Sp
1. okruhový automobilový sklad  1957 – 1970 15 nesprac. S+Sp
2. okruhový sklad proviantu – 2.pobočka  1957 – 1960 1 nesprac. S
2. okruhový sklad proviantného materiálu  1965 – 1970 17 nesprac. S
2. okruhový chemický sklad a Vojenská správa budov  1957 – 1985 4 nesprac. S
2. okruhový sklad výstroja  1951 – 1965 4 nesprac. S
2. okruhový výstrojný sklad  1945 – 1970 15 nesprac. S+Sp
2. okruhový sklad tankového materiálu  1951 – 1969 13 nesprac. S+Sp
2. okruhový zdravotnícky sklad  1951 - 1970 12 nesprac. S+Sp
2. okruhový spojovací sklad a opravovne 1945 – 1970 17 nesprac. S+Sp
2. okruhový sklad ženijnej munície 1951 – 1958 5 nesprac. S
2. okruhový sklad PHM  1949 – 1958 6 nesprac. S
2. okruhový sklad proviant. materiálu 1950 – 1964 7 nesprac. S+Sp
2. okruhový sklad topografického materiálu  1959 – 1970 9 nesprac. S+Sp
2. okruhový ženijný sklad  1945 – 1970 39 nesprac. S+Sp
6. okruhový sklad PHM 1952 – 1970 13 nesprac. S+Sp
6. okruhový sklad proviantu  1952 – 1958 7 nesprac. S
Ústredný sklad leteckého materiálu 1951 – 1970 5 nesprac. S+Sp
Ústredný letecký sklad 1952 – 1970 13 nesprac. S+Sp
Ústredný automobilový a tankový sklad Šafárikovo  1962 – 1963 1 nesprac. Sp
Ústredný tankový sklad  1958 – 1970 20 nesprac. S+Sp
2. okruhový ženijný sklad a 309. strážna rota  1953 – 1963 4 nesprac. S
14. intendančný sklad  1948 – 1950 1 nesprac. S
16. intendančný sklad  1948 – 1949 1 nesprac. S
Ústredný sklad MV SSR  1967 – 1969 4 nesprac. S+Sp
Výrobný závod 072 Zemian. Kostoľany  1945 – 1970 22 nesprac. S+Sp
2. okruhový kartografický oddiel  1963 – 1970 15 nesprac. S+Sp
Zbrojnica 8  1945 – 1950 4 nesprac. S
Vojenská správa továrenskej skupiny č. 5 Košice  1945 – 1947 1 nesprac. S
Vojenská správa továrenskej skupiny č. 6 Kežmarok  1945 – 1947 1 nesprac. S
Vojenské lesy a majetky, n.p. Kamenica n. Cirochou  1953 – 1970 2 nesprac. S
Vojenské lesy a majetky, podnik. riadit. Kežmarok 1953 – 1970 1 nesprac. S
Pokusná delostrelecká strelnica a Posádková správa Záhorie 1953 – 1970 18 nesprac. S
Vojenské lesy a majetky, n.p., Malacky 1945 – 1957 2 nesprac. S
Vojenský kartografický ústav Harmanec 1946 – 1970 33 nesprac. S+Sp
Vojenské lesy a majetky Pliešovce  52 – 56, 1969 1 nesprac. S
Zbrojno-technický úrad 67 Pov. Bystrica  1942 – 1951 3 nesprac. S
Zbrojno-technický úrad 38 Dubnica n.Váhom  1946 – 1951 3 nesprac. S
Vojenský projektový ústav Bratislava  1955 – 1970 25 nesprac. S+Sp
8. delostrelecká základňa  1956 – 1957 1 nesprac. S
9. divízna delostrelecká dielňa  1952 – 1958 1 nesprac. S
6. výzbrojná základňa  1958 – 1970 16 nesprac. S+Sp
605. základňa USS 1976 – 1989 17 nesprac. Sp
14. prápor opráv techniky  1958 – 1970 16 nesprac. S+Sp
60. SZ – veliteľstvo  1975 – 1990 38 nesprac. Sp

Legenda:

nesprac. – nespracovaný fond
inventár – spracovaný fond s inventárom
S   – spisová dokumentácia
Sp – dokumentácia spoločenských organizácií

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky