Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Tam, kde kvitnú divé maky. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Banská Bystrica – Majer

Vypublikované:
Tam, kde kvitnú divé maky. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Banská Bystrica – Majer
Tam, kde kvitnú divé maky. Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Banská Bystrica – Majer
Odb. garant: Purdek, Imrich; zost.: Hradecký, Roman – Pelikánová, Jana. Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava, 2018, 231 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-972989-7-5.
Reprezentatívna publikácia rozsiahleho autorského a spracovateľského kolektívu je prepojením vojnovej regionálnej histórie a dôstojného pripomenutia si jej obetí v súčasnosti. Publikáciu uvádza príhovor primátora J. Noska a riaditeľa VHÚ M. Čaploviča k symbolike červeného maku. V prvej kapitole predstavuje vojenský historik P. Chorvát Banskú Bystricu od prvých dotykov s „veľkou“ vojnou, ktorá zmenila mesto vo všetkých oblastiach jeho existencie. R. Hradecký prináša príbehy vojakov späté s vojenskou historickou pamäťou mesta. Druhá kapitola knihy je venovaná obetiam prvej svetovej vojny a vojnovým cintorínom. J. Kráľová informuje o starostlivosti o vojnové hroby od konca 19. storočia a predovšetkým o ich zabezpečení v súčasnosti z hľadiska povinností miest a obcí, štátnej správy, ako aj zahraničnej spolupráce. K. Kubičková sa venuje histórii Vojenského ošetrovacieho ústavu a vojnového cintorína v Banskej Bystrici – Majeri a M. Kvietok zisteniam z archeologického výskumu v mieste zaniknutého cintorína. Tretia kapitola prezentuje obnovu vojnového cintorína – hľadanie stratených hraníc a hrobov, verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž a jej víťazný projekt. Prílohovú časť publikácie tvoria mapy a dokumenty z VHÚ – Vojenského historického archívu a menný zoznam vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne Majer. Vojnový kolorit mesta dotvára množstvo dobových fotografií a portrétov osobností spojených s jeho históriou
Návrat na začiatok stránky