Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenská symbolika Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945

Aktualizované:

Vojenská symbolika Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 sa najmä v ostatnom čase stala predmetom záujmu odborníkov i laickej verejnosti. Vznikala, používala sa a prezentovala v zložitých podmienkach vojnového stavu. Na obsah a formu symboliky mal silný vplyv vládnuci ľudácky, totalitárny režim.

V slovenskej vojenskej symbolike sa používali niektoré symboly či prvky z čias spoločnej československej vojenskej symboliky,  a to v prechodnom období vzniku slovenskej armády. Išlo najmä o také symboly, ktoré si vyžiadali dlhšie časové obdobie na ich zavedenie. Boli to vojenské rovnošaty, hodnostné označenia, dištinkcie, označenie druhov vojsk a zbraní, výkonnostné odznaky, ako aj ďalšie symboly.

Obsah a forma slovenskej vojenskej symboliky sa menili z dôvodu samotnej podstaty spoločensko-politického zriadenia štátu, ktorého cieľom bolo odlíšenie od spoločnej československej vojenskej symboliky. Vznik a rozvíjanie novej, národnej vojenskej symboliky Slovenskej republiky (štátny znak, nové hodnostné dištinkcie, rukávové odznaky, rukávové označenia a vojenské vyznamenania) bolo urýchlené a ovplyvňované vojnovým stavom. Niektoré symboly vznikli a používali sa pod vplyvom nacistickej vojenskej propagandy.

Pre slovenskú vojenskú symboliku bolo taktiež príznačné, že veľký počet jednotlivých symbolov mal spoločné základné a najčastejšie používané prvky, symboly alebo znamenia. Išlo najmä o používanie štátnych symbolov – štátnej vlajky, štátnej zástavy a štátneho znaku. V rámci tejto skupiny mal dominantné postavenie orol (slovenský, tatranský) i sokol, ale aj tri Svätoplukove prúty, prekrížené meče a lipový veniec, respektíve ratolesti, ktoré sa používali na čiapkach, na hodnostných označeniach vyšších dôstojníkov, na zástavách, radoch a dekoráciách.

Celý rad motívov, symbolov, prvkov alebo znamení sa uplatňoval len v niektorých oblastiach alebo bol použitý len v špecifických prípadoch. Boli to artefakty, typické len pre určitú skupinu v podobe skríženej maršalskej palice s mečom, skríženej Merkurovej okrídlenej a Eskulapovej palice, ľahkých a ťažkých pechotných zbraní (skrížené pušky, guľomet), zbraní a bojovej techniky (skrížené delostrelecké hlavne, obrnené vozidlo alebo tank) alebo rôznych grafických symbolov (smerová šípka, skrížené kopáče, váhy, písmeno T a pod.) Taktiež išlo aj o použitie trojlistovej vrtule a iné prvky tvoriace základné motívy skupiny absolventských a stavovských odznakov a znakov, odznakov triednych špecialistov, výkonnostných a leteckých odznakov, pamätných a čestných odznakov. Niektoré z nich patrili medzi motívy pre rozlišovacie rukávové znaky a odznaky na vojenskej rovnošate.

Použité prvky ako päťramenné hviezdy, rôzne druhy pásikov a lemovaní, široká paleta farieb použitých pre výložky boli špecifické pre golierové hodnostné označenia na uniformách.

Prvky alebo motívy, najmä patriarchálny dvojkríž, grécky kríž, osemcípa a šesťcípa hviezda, profil hlavy kniežaťa Pribinu a hlavy Andreja Hlinku, Pribinov kostol, ako aj ďalšie symboly, boli špecifické len pre skupinu radov a dekorácií, v ktorej tvorili základ pre také insígnie, ako boli jednotlivé kolany, klenoty a hviezdy so stuhami.

Vo všetkých skúmaných oblastiach sa používali základné heraldické farby, a to červená, modrá, čierna a zelená, ako aj farby kovov zlatá (žltá) a strieborná (biela). Dospeli sme k poznaniu, že slovenská vojenská symbolika bola v danom období bohatá svojou rôznorodosťou, pestrofarebná a zároveň účelná.

Bohatosť a rôznorodosť vojenskej symboliky bola v tom, že desiatky nových symbolov boli priamo, ale aj nepriamo spojené so vznikom slovenskej armády, jej činnosťou a úlohami, a preto mali svoju nezastupiteľnú úlohu. Celý rad symbolov vznikol na základe nevyhnutnosti a potreby rozlíšiť, respektíve identifikovať alebo označiť postavenia vojakov, armády, ich úlohy, ako aj právomocí vo vojenskom organizme.

Vytvorené desiatky nových rôznych vojenských symbolov odrážali historickú a vojensko-historickú situáciu spojenú s bezprostredným vznikom a existenciou Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky