Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenské aspekty Slovenského národného povstania

Vypublikované:
Vojenské aspekty Slovenského národného povstania
Vojenské aspekty Slovenského národného povstania
KORČEK, Ján, zost.: Vojenské aspekty Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 23. – 24. 8. 1994.

Žilina : Vojenský historický ústav MO SR, 1994, 222 s., reg.
Publikované príspevky si dali za cieľ prispieť k zhodnoteniu špecifických stránok ozbrojeného zápasu v Slovenskom národnom povstaní, skúmať jeho vojenské aspekty, zámery , činy i výsledky. Dôraz bol položený na zachytenie takých problémových okruhov, ako činnosť armády slovenského štátu, vojenské prípravy povstania, vznik a pôsobenie 1. československej armády na Slovensku, charakter a priebeh bojovej činnosti na povstaleckých frontoch, peripetie partizánskeho hnutia, postup nemeckých okupačných síl, ústup do hôr, problém zajatcov, vonkajšie súvislosti povstania a jeho miesto v medzinárodnom kontexte protifašistických ozbrojených hnutí v Európe a napokon význam SNP vo vojenských dejinách Slovenska a pre budovanie povojnovej brannej moci na Slovensku.
Návrat na začiatok stránky