Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 1.

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 1.
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 1.
KLEIN, Bohuš – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard: Vojenské dejiny Slovenska, zv. 1. Stručný náčrt do roku 1526.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1994, 177 s., obr., tabl., pram. a lit., ISBN 80-967113-1-8
Prvá časť rozsiahlej 7-zväzkovej edície vojenských dejín Slovenska sumarizuje doterajšie historické poznatky a syntetizuje výsledky vojensko-historického bádania. Autori sa v nej venujú vývoju vojenstva od najstarších pravekých archeologických kultúr postupne Keltom, Rimanom, Germánom, sťahovaniu národov, príchodu slovanských kmeňov na naše územie, vývoju vojenstva naddunajských Slovanov a prehľadne mapujú vojen-ské dejiny Slovenska v období stredovekého uhorského štátu. Poukazujú na meniace sa spôsoby vedenia bojov a vojen medzi jednotlivými mocenskými zoskupeniami, popisujú výzbroj a výstroj vojaka, pokrok vo vývoji a výrobe útočných a obranných zbraní, fortifikačný systém obranných pevností, hradísk a stredovekých hradov, vnútornú organizačnú štruktúru vojska a taktické umenie veliteľského zboru. Určujúce mocensko-politické momenty, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj vojenstva na Slovensku od najstarších čias premietli autori nielen do vojenských ale aj do geopolitických, hospodárskych a kultúrnych súvislostí slovenských dejín.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky