Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2

Aktualizované:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2
DANGL, Vojtech – KOPČAN, Vojtech:
Vojenské dejiny Slovenska, zv. 2.
(1526 – 1711).

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1995, 224 s., obr., mp., tabl., pram. a lit., ISBN 80-967113-1-2
Vojenskohistorická syntéza o zložitej dobe dvoch storočí a jej vojenských dejinách Slovenska, v ktorej autori predkladajú širokú paletu základných vojenských a vojensko-politických otázok od bitky pri Moháči roku 1526 do Satmárskeho mieru roku 1711. Vojenskohistorické problémy skúmajú v širších európskych súvislostiach. Sledujú plány habsburskej politiky na rozšírenie rodovej moci, vývoj v Uhorsku, obranné problémy mnohonárodnostného súštátia, vojny s Osmanskou ríšou, koristné výpravy Turkov na Slovensko, situáciu na slovenskom pohraničí, najdôležitejšie vojenské akcie a bitky na území Slovenska, vývoj protitureckej taktiky. Protihabsburské povstania približujú tiež ako súčasť veľkých mocenských zápasov – povstanie Štefana Bočkaja na pozadí pätnásťročnej vojny s Turkami, povstania Gabriela Betlena a Juraja I. Rákociho v nadväznosti na niektoré fázy tridsaťročnej vojny, kurucké hnutie Imricha Tököliho v koordinácii s osmanským náporom proti Habsburgovcom a posledné povstanie Františka II. Rákociho v spojitosti s vojnou o španielske dedičstvo. Analýzou cieľov, hodnotením účasti Slovákov, úrovne vojenstva povstaleckej armády, vojenskej zdatnosti i odhodlanosti autori načrtávajú základy vlastných slovenských vojenských tradícií.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky