Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7

Aktualizované:
Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7
Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7
ŠUMICHRAST, Peter, vedúci aut. kol.: Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7 Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR. Trenčín 2017, 49 s.
Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7 (pdf, 7.57 MB)
Prehľadná práca informuje záujemcu o začiatkoch inštitucionalizácie vojenskej histórie na Slovensku, súvisiacimi s reformnými zmenami v spoločnosti v druhej polovici 60. rokov, o postupnom formovaní a vývoji slovenskej vojensko-historickej vednej disciplíny, ktorý opäť v súvislosti so spoločensko-politickými a štátotvornými zmenami vyústil do zriadenia Vojenského historického ústavu v roku 1994. Bulletin informuje o hlavných činnostiach ústavu, jeho poslaní, štruktúre, ako aj zahraničnej spolupráci na dvojstrannej i multilaterálnej báze. V samostatnej kapitole sú podrobnejšie priblížené úlohy a pôsobnosť jednotlivých zložiek ústavu – Odboru vojensko-historických výskumov, Vojenského historického archívu, Vojenského historického múzea v Piešťanoch, vrátane Múzejného oddelenia vo Svidníku a národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe VHÚ. V prílohe je uvedený prehľad edičnej a publikačnej činnosti, kontakty jednotlivých pracovísk a ich situačné mapky. Text celého bulletinu dokumentuje množstvo farebných fotografií.
 
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky