Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948

Aktualizované:
Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948
Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948
KORČEK, Ján, zost.: Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948. Zborník vedeckých štúdií.

Trenčín – Bratislava : Redakcia účelovej tlače správy soc. riadenia a vzdel., soc. a pers. vecí Veliteľstva Armády SR -  Vojenský historický ústav MO SR, 1994, 207 s., reg.
Zborník štúdií vojenských historikov tvorí prvú časť výberu z projektu expertíz, ktorý vznikol z podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky a pre potreby praktického využitia ústrednými štátnymi orgánmi. Ich tematický okruh sa dotýka širokého spektra otázok vojenskopolitického vývoja Slovenska a pôsobenia ozbrojených síl na jeho území po roku 1918. M. Hronský spracoval priebeh prvej etapy vojenského konfliktu ČSR s Maďarskom v roku 1919; Anna Krivá analyzovala stanovisko najvplyvnejších politických síl na Slovensku k zákonu na obranu republiky z roku 1936; Jan Anger spracoval vznik slovenskej armády v roku 1939; Pavel Šimunič sa venoval národnostnej otázke v slovenskej armáde a česko-slovenských zahraničných jednotkách 1939-1945; Ján Korček prispel k poznaniu pôsobenia mocensko-represívneho aparátu slovenského štátu 1943 – august 1944; Juraj Havlíček sa venoval národnostnému zloženiu veliteľského zboru česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1948; Jan Štaigl analyzoval vojenskopolitické a vojenskostrategické postavenie Slovenska po skončení 2. svetovej vojny (1945 – 1946).
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky