Nové pramene k vojenským dejinám Slovenska
Nové pramene k vojenským dejinám Slovenska

Nové pramene k vojenským dejinám Slovenska

Jedným z primárnych smerov vedecko-výskumného programu Vojenského historického ústavu v Bratislave je aj sprístupňovanie písomných slovacikálnych militárií od najstarších čias po súčasnosť v rámci vedeckého projektu Pramene k vojenským dejinám Slovenska. Nadväzuje na sedemzväzkovú syntézu Vojensk…

Čítať viac
Prednáška pre študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Prednáška pre študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Prednáška pre študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

Dňa 24. novembra 2022 sa na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila prednáška vojenského historika doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. na tému Faktor hry v živote stredovekej spoločnosti. V úvode power-pointovej hodinovej prednášky sa autor venoval mentalite stredovekej …

Čítať viac
Konferencia  a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny  z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska  - pamiatky histórie - Avízo
Konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie - Avízo

Konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie - Avízo

Dňa 29. novembra 2022 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční vedecká konferencia a vernisáž výstavy Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie. Organizátormi podujatia sú Pamiatkový úrad Slovenskej r…

Čítať viac
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 4. júla 2022 až do odvolania bude z dôvodu realizácie plánovaných rozsiahlych rekonštrukčných prác pre verejnosť uzatvorený objekt Vyhliadkovej veže na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik, okres Svidník). Uvedené rekonštrukčné práce, ktoré sú súčasťou druhej hl…

Čítať viac
Informujeme

Konferencia v Prešove

Dňa 22. novembra 2022 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove konala konferencia pod názvom ,,Rôznorodá spoločnosť“ – stavy a spoločenské skupiny, sociálne role, sociálne statusy v ranom novovek…

čítať viac »

Vydanie metodiky Zbrane a munícia v múzeu. Metodická pomôcka k odbornej správe zbraní a munície v zbierkach slovenských múzeí

Téma správy zbraní a munície ako zbierkových predmetov v múzejných zbierkach medzi odbornými zamestnancami múzeí dlhodobo rezonovala a stala sa súčasťou diskusií na viacerých odborných podujatiach,…

čítať viac »

Oblek Andreja Stropkovského – preživšej obete tokajíckej tragédie

K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili o…

čítať viac »

Rad Bieleho dvojkríža

S rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky zanikli aj jej vyznamenania. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (ďalej SR) v roku 1993 stála pred legislatívou mladého štátu úloha zr…

čítať viac »

Generálmajor in memoriam Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá…

Ďalšie osobnosti

Oblek Andreja Stropkovského – preživšej obete tokajíckej tragédie

K obciam, ktorých obyvatelia počas druhej svetovej vojny podporovali partizánske oddiely na severovýchode Slovenska, patrila aj obec Tokajík. Nemci sa jeho obyvateľom za pomoc partizánom pomstili o…

Ďalšie exponáty