Príbeh posádky československých letcov bude natrvalo žiť v našej historickej pamäti
Príbeh posádky československých letcov bude natrvalo žiť v našej historickej pamäti

Príbeh posádky československých letcov bude natrvalo žiť v našej historickej pamäti

Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes absolvoval pracovnú cestu do Holandska, v rámci ktorej sa na vojenskom cintoríne Bergen-op-Zoom zúčastnil na slávnostnom pohrebe československých letcov z 311. československejbombardovacej perute britského Kráľovského letectva, ktorých bombardér bol v skorých …

Čítať viac

Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park Camp

Životné cesty mnohých Čechov a Slovákov, ktorí sa nestotožnili s rozbitím Československa a vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava, vyústili do ilegálneho odchodu za hranice s úmyslom aktívneho sa zapojenia do československého zahraničného odboja.   Mimoriadne zásluhy pre vytvore…

Čítať viac

Konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada spolu s VHÚ Bratislava v dňoch 9. - 10. novembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny. Témy medzinárodnej vedeckej konferencie: - Hrdinovia v uniforme a bez nej - Príbehy utrpenia/násilia a hrdinstva jednoti…

Čítať viac

Poďte s nami po stopách vojenskej histórie

Projekt "Poďte s nami po stopách vojenskej histórie", je výsledkom prepojenia všetkých stálych múzejných expozícií, ktoré sú v správe Vojenského historického ústavu a Múzea SNP na Slovensku. Týmto spoločným prepojením sa budete môcť zoznámiť s vojenskou históriou Slovenska od rokov 1848/49 až …

Čítať viac
Informujeme

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch bude mať novú výstavnú halu

V areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch pribudne nová moderná hala pre veľkorozmerné múzejné predmety. Návštevníci v nej budú môcť vidieť vývoj a výzbroj ozbrojených síl po roku 1945 až…

čítať viac »

Platidlá zajateckých táborov z obdobia prvej svetovej vojny

Masové zajatectvo počas prvej svetovej vojny so sebou prinieslo viacero problémov, ktoré bolo treba riešiť na medzinárodnej úrovni. Najvypuklejším bolo sociálno-právne postavenia vojnových zajatcov…

čítať viac »

Smrť „prišla z neba“ – 78. výročie prvého bombardovania Bratislavy

16. júna 2022 si pripomíname už 78. výročie prvého bombardovania Bratislavy americkým vojenským letectvom, keď civilné obyvateľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky po prvýkrát počas druhej svet…

čítať viac »

Účasť vojenských múzejníkov na 18. ročníku Festivalu múzeí na Slovensku

Múzeum vo Svätom Antone hostilo v dňoch 5. – 7. júna 2022 už 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku, ktorý sa konal pod patronátom doterajších predsedov Zväzu múzeí na Slovensku. Pre vyše 150 zame…

čítať viac »

Generál justičnej služby JUDr. Samuel Karol KORBEL

Narodil sa 26. apríla 1909 v Lesnoje-Savaslajka vo Vladimirskej gubernii (Rusko), v rodine Samuela a Márie, rodenej Medveckej. Jeho otec, pôvodom z Tisovca, tam vtedy pracoval ako lesný inžinier na…

Ďalšie osobnosti

Priepustka na opustenie tábora Cholmondeley Park Camp

Životné cesty mnohých Čechov a Slovákov, ktorí sa nestotožnili s rozbitím Československa a vzniku Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava, vyústili do ilegálneho odchodu za hranice s úmyslo…

Ďalšie exponáty